ممنوعیت پرچم‌های ی.پ.گ و ی.پ.ژ در ایالت بایرن آلمان برداشته شد

در ایالت بایرن آلمان که سیاستی تندی علیه کوردها و دوستانشان به کار گرفته می‌شود و همیشه در تلاش برای ممانعت از آنها هستند، دادگاه عالی در این رابطه حکم جدیدی صادر کرد و اعلام کرد، بلند کردن پرچم های ی.پ.گ و ی.پ.ژ دیگر جرم نیست

در ایالت بایرن که در آن قوانین پلیس دولت آلمان اجرا می‌شود، مبارزات قانونی خلق کورد و دوستانشان پیروزی بزرگی کسب کرد.

در جلسه‌ی دادگاه یک شهروند کورد با نام کمال گوک‌تپه به دلیل بلند کردن پرچم ی.پ.ژ به پرداخت جریمه محکوم شده بود، دادگاه عالی این ایالت حکم داد که در سرتاسر آلمان پرچمهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ دیگر ممنوع و غیر قانونی نیست.

دادگاه درخواست ممنوعیت را جدی نگرفت

دادستان عمومی مونیخ علیه پرونده که درخواست می‌شد با جریمه‌ی نقدی پایان یابد، پرونده را روانه‌ی دادگاه عالی کرد. دادگاه عالی ایالت بایرن بر اساس این درخواست حکمی تاریخی در مورد کسانی صادر کرد که نه تنها در این ایالت بلکه در سرتاسر آلمان از مقاومت روژاوا و مبارزات آزادی کورد پشتیبانی می‌کنند.

هیئت دادگاه همه‌ی بهانه‌های دادستان عمومی مونیخ را رد کرد، حکم خود را صادر کرده و اعلام نمود، از این به بعد بلند کردن پرچمهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ جرم نیست. دادگاه همچنین اعلام کرد، ی.پ.ژ که فعالیت آن در آلمان ممنوع اعلام شده است سازمانی وابسته به پ.ک.ک نیست که از سال ١٩٩٣ در آلمان ممنوع می‌باشد. همچنین در رخدادی که طی آن پرچم ی.پ.ژ بلند شده است، برای پ.ک.ک تبلیغ نشده است، بلکه از شمال سوریه حمایت شده است.

سیاست دشمنان کورد متحمل ضربه شد

ایالت بایرن که توسط اتحاد سوسیالیست مسیحی وابسته به اتحاد دمکرات‌های مسیحی اداره می‌شود، به بهانه‌ی پرچم‌های ی.پ.گ و ی.پ.ژ و هم زمان تصاویر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، به دشمنی با فعالان نزدیک به جنبش کورد شناخته می‌شود.

نیروهای امنیتی وابسته به روئسای امنیتی مونیخ به ویژه در سه سال گذشته، به دلیل بلند کردن پرچم‌های ی.پ.گ و ی.پ.ژ چندین بار به خانه‌ی شهروندان کورد و دوستانشان حمله کرده‌اند.

قبل از این حکم دادگاه عالی ایالت بایرن، در چهارچوب بازجویی از فعالان، دادگاه فعالان را به پرداخت جریمه‌ی نقدی محکوم می‌کرد. همراه با بازجویی و فشار نیروهای امنیتی این ایالت، اما پشتیبانی از ی.پ.گ و ی.پ.ژ و حمایت از جنبش آزادی کورد ادامه داشته و در حال افزایش است.