نامه سندیکاهای انگستان به سفارت ترکیه در لندن در محکومیت اشغالگری

نمایندگان ١۶ سندیکای بریتانیا در نامه‌ای سرگشاده به سفارت ترکیه در لندن حملات اشغالگرانه رژیم ترک به باشور کوردستان و بمباران شمال و شرق سوریه را محکوم کردند.

در نامه‌ای که از سوی نمایندگان ١۶ سندیکای سراسری بریتانیا امضا شده آمده است که انگستان در دوره جنگ با ایرلند شمالی به این نتیجه رسیده است که جنگ تنها از طریق میز مذاکره می‌تواند به راه حل دست یابد و به مرحله مذاکرات مابین ترکیه و پ.ک.ک در سال‌های ٢٠١٣- ٢٠١۵ اشاره کرده‌اند.

سندیکاهای بریتانیا در نامه مشترک رژیم ترک را فراخواندند تا دست از سیاست سرکوب و شکنجه کوردها بردارد و مرحله تازه‌ای از گفتگوهای صلح را آغاز کند.

 

اسامی امضاکنندگان نامه به این شرح است:

میک ویلان، دبیرکل سندیکای ASLEF

جان مک‌گُفان، دبیرکل سندیکای SWU

سارا ویلی، دبیرکل سندیکای BFAWU

مانول کورتس، دبیرکل سندیکای TSSA

داوی وارد، دبیرکل سندیکای CWU

ویکی بلاک، دبیرکل سندیکای UCU

گری اسمیت، دبیرکل سندیکای GMB

شارون گراهام، دبیرکل سندیکای Unite the Union

ماری بروستد، دبیرکل سندیکای NEU

دوگ نیچولس، دبیرکل سندیکای GFTU

رُز فویر، دبیرکل سندیکای STUC

مارک سرودکا، دبیرکل سندیکای PCS

شواناه تاج، دبیرکل سندیکای  TUCولز

میک لینچ، دبیرکل سندیکای RMT

کلار مولر، دبیرکل سندیکای CEO