ناتو راه را برای نسل‌کشی‌های جدید علیه کوردها هموار کرد

ریاست مشترک ک.ج.د.ک اروپا در خصوص نتایج اجلاس سران ناتو بیانیه‌ای صادر کرد و گفت: "تصمیم در اجلاس رهبران ناتو راه را برای اردوغان برای انجام نسل‌کشی جدید هموار کرده است."

ریاست مشترک ک.ج.د.ک اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نتیجه اجلاس سران ناتو راه را برای سرپوش گذاشتن بر جنایات اردوغان دیکتاتور، ارتش جنایتکار ترکیه و همچنین انجام نسل‌کشی‌های جدید هموار می‌کند.

در این بیانیه آمده است: "نتیجه اجلاس سران ناتو، که روز دوشنبه ١۴ ژوئن ٢٠٢١ در بروکسل برگزار شد، هم بر جنایات اردوغان دیکتاتور و ارتش نسل‌کش ترک علیه مردم کورد و مردم خاورمیانه سرپوش گذاشت و هم راه را بر نسل‌کشی جدید ترک‌ها هموار کرد." 

در ادامه این بیانیه آمده است: "دولت ترکیه، که ده‌ها هزار نفر را به خاطر فکر و عقیده زندانی کرده، تحمل اراده آزاد را نداشته، زنان مورد آزار قرار می‌گیرند، به قتل می‌رسند و بخش بزرگی از جامعه بیکار و گرسنه می‌مانند، با این کارنامه، پاداش گرفته است."

در جغرافیای ترکیه که به زندان تبدیل شده است، فشارهای شدید علیه کوردها و همه اقشار جامعه ادامه دارد. دمکراسی و حقوق بشر از بین رفته است. تلاش می‌کنند ه.د.پ را که نماینده اراده میلیون‌ها انسان است از طریق سیستم قضایی از سیاست دور کند. اگر در برابر فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ ایستادگی و تدابیری اتخاذ نشود، آینده ۵٠ میلیون کورد در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اهداف اشغالگری ارتش ترک در جغرافیای کوردستان، نشانه روشنی از این امر است.

ما تحت عنوان ک.ج.د.ک اروپا، به مردم اروپا و جهان اعلام می‌کنیم؛ تصمیماتی که در این اجلاس اتخاذ شد از همه فرصت‌ها برای بازسازی دمکراسی در ترکیه ممانعت به عمل می‌آورد و این تصمیمات به این معنی است که میلیون‌ها نفر به دلیل عقاید خود زندانی می‌شوند، بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد، گرسنگی و فقر افزایش می‌یابد.

حمایت از دولت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ باعث ناآرامی‌های جدیدی هم در ترکیه، هم در کوردستان و هم در خاورمیانه خواهد شد و گروه‌های وحشی مانند داعش مورد حمایت آ.ک.پ مردم را بیشتر ترور می‌کنند.

اجلاس سران ناتو، علی رغم هوشیاری و محکومیت مردم کورد و دوستانشان، به جای جلوگیری دولت ترکیه از کشتار و نسل‌کشی، تصمیم گرفته است جنگ و اشغالگری دولت ترک را بپذیرد.

در پایان بیانیه، خلق‌ها فراخوانده شدند تا در برابر این تصمیم و رویکرد بایستند و برای چاره‌یابی، نارضایتی خود را نشان دهند.

بیانیه با این فراخوان پایان یافت: "برای یک زندگی دمکراتیک و انسانی در ترکیه، کوردستان و جهان از مبارزه برای دمکراسی حمایت کنید."