نیروهای مدافع خلق: ٣۴ اشغالگر کشته شدند

ه.پ.گ اعلام کرد، در استقبال از ٣٠ ژوئن، روز فداییگری، نیروهای گریلا در سلسله عملیات‌هایی علیه ارتش متجاوز ترکیه ٣۴ اشغالگر را به هلاکت رساندند و ٩ اشغالگر را زخمی کردند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای جزئیات نبرد گریلایی علیه رژیم فاشیست ترکیه را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"گریلاهای آزادی کوردستان ضرباتی سهمگین را بر اساس خط فدایی بر اشغالگران تحمیل می‌کنند. نیروهای ما در استقبال از ٣٠ ژوئن، روز فداییگری سلسله عملیات‌های ترکیبی را به انجام رساندند و در نتیجه آن ٣۴ متجاوز را مجازات کرده و ٩ تن دیگر را زخمی کردند. ارتش اشغالگر ترک در مقابل ضربات گریلایی بازهم به تکنولوژی متوسل شده و بارها با بالگردهای تهاجمی، هواپیماهای جنگنده و توپخانه مناطق حفاظتی میدیا را هدف حمله قرار داد.

جزئیات عملیات‌های گریلا و حملات اشغالگران به شرح زیر است؛

٢٧ ژوئن در اطراف تونل‌های جنگ شهید تکوشر در منطقه مقاومت ورخله عرصه آواشین در چارچوب کارزار شاهین‌های زاگرس نبرد سنگینی میان نیروهای گریلا و اشغالگران روی داده است. نیروهای گریلا با سلاح‌های فردی، نارنجک و تاکتیک سوءقصد حداقل ١۵ اشغالگر را از پای درآوردند و ۴ اشغالگر را زخمی کردند.

٢٧ ژوئن در همین منطقه در عملیات تله انفجاری علیه اشغالگران ٢ اشغالگر کشته و یک اشغالگر زخمی شد.

٢٧ ژوئن در نتیجه عملیات تیم‌های متحرک گریلا در اطراف منطقه مقاومت ورخله ١١ اشغالگر کشته و ۴ اشغالگر زخمی شدند. بالگرد تهاجمی دشمن که درصدد مداخله بود هدف قرار داده شده و مجبور به ترک آسمان منطقه شد.

٢٨ ژوئن اشغالگرانی که درصدد پیشروی در منطقه مقاومت ورخله بودند با سلاح سنگین هدف قرار داده شدند. پس از مداخله نیروهای گریلا، اشغالگران یک گام عقب‌نشینی کرده و هواپیماهای جنگنده این منطقه را به سختی بمباران کردند.

٢٧ ژوئن در اطراف تونل‌های جنگ منطقه مقاومت کارکر عرصه زاپ در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس، ٢ اشغالگر کشته شدند.

٢٧ ژوئن در اطراف منطقه مقاومت تپه اف‌ام در چارچوب کارزار انقلابی شهید ساواش مرعش جنگ خابور، تک‌تیراندازان گریلا یک اشغالگر را به هلاکت رساندند. همان روز اشغالگرانی که درصدد پیشروی در این منطقه بودند با سلاح سنگین هدف قرار داده شدند و در نتیجه مجبور به عقب‌نشینی شدند.

٢٧ ژوئن اشغالگران مستقر در اطراف منطقه مقاومت تپه جودی همزمان با سلاح‌های فردی، تله‌های انفجاری و قناسه هدف قرار داده شدند و ٣ اشغالگر به هلاکت رسیدند. اشغالگرانی که درصدد پیشروی بسوی تونل‌های جنگ بودند با سلاح سنگین هدف قرار داده شده و مجبور به عقب‌نشینی شدند.

حملات شیمیایی و انفجاری ارتش ترک؛

٢٧ ژوئن تونل‌های جنگ تپه مونزور با مواد منفجره هدف حمله واقع شدند.

حمله هواپیماهای جنگنده، بالگردهای تهاجمی ارتش ترک؛

٢٧ ژوئن مناطق مقاومت تپه جودی، تپه اف‌ام ده‌ها بار از سوی پایگا‌های نظامی و بالگردهای تهاجمی هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

٢٧ ژوئن تونل‌های جنگ تپه حکاری، تپه شهید زمانی و تپه شهید عاکف ده‌ها بار توسط بالگردهای تهاجمی و پایگاه‌های مرزی بمباران شدند.

٢٧ ژوئن هواپیماهای جنگنده دو بار منطقه ورخله در آواشین را بمباران کردند.

٢٧ ژوئن منطقه چمچو، کونیشکا، کوروژارو، تپه شهید تولهلدان، تپه مام‌رش و کوکر در عرصه زاپ از سوی پایگاه‌های مرزی توپباران شده و ٩ بار توسط هواپیماهای جنگنده بمباران شدند.