راهپیمایی "آزادی برای رهبر آپو" در فرانسه برگزار شد

راهپیمایی برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهر بوردو فرانسه برگزار شد و در آن شعارهای " انزوا را پایان می‌دهیم و رهبر آپو را آزاد می‌کنیم" سر داده شد.

فعالیت‌ها و تجمعات و راهپیمایی‌ها برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در شهرهای اروپایی ادامه دارد و در همین چهارچوب روز گذشته راهپیمایی در شهر بوردو فرانسه برگزار شد.

در این راهپیمایی که در پلاس دی بورس برگزار شد، از طرف مرکز جامعه دموکراتیک کورد سخنرانی‌هایی انجام شد و در رابطه با انزوای تحمیلی در امرالی، بروشورهایی به زبان فرانسوی توزیع گردید.

 کوردستانیان در طول راهپیمایی، شعارهای "انزوا را پایان می‌دهیم و رهبر آپو را آزاد می‌کنیم"، "زنده باد رهبر آپو" و" با جان و خون همراه تو هستیم، ای رهبری" سر دادند.