روزنامه اروپا: باخچلی تروریست است

روزنامه اروپا که در شمال قبرس منتشر می‌شود روز گذشته در سر تیتر خود دولت باخچلی را که دنیز پویراز و خانواده وی را هدف قرار داده بود، تروریست اعلام کرد.

روزنامه اروپا که در شمال قبرس منتشر می‌شود گفته‌های دبیرکل حزب م.ه.پ، دولت باخچلی نژادپرست را که دنیز پویراز و خانواده وی را هدف قرار داده بود، در تیتر خود برجسته کرد. تیتر نخست این روزنامه با تصویر باخچلی و دنیز پویراز و نوشته «تو تروریست هستی»، منتشر شد.

دولت باخچلی دبیرکل حزب نژاد پرست م.ه.پ سه‌شنبه گذشته در سخنان خود دنیز پویراز و خانواده وی و حزب دمکراتیک خلق‌ها را هدف قرار داده و دنیز پویراز را که در حمله به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها از سوی یک افراطی ترک به قتل رسیده بود، تروریست خوانده بود.