TJK-E و KCDK-E خواستار شرکت در مراسم بزرگداشت شهدای پاریس و بدرقه ی آنان شدند

جنبش زنان کورد در اروپا و کنگرە جوامع دمکراتیک کورد در اروپا با انتشار بیانیەای از کوردستانیان ساکن در اروپا دعوت کردند در مراسمی که در ٣ ژانویه ٢٠٢٣ در حومه Villiers le Bel پاریس برای اوین گویی، میر پرور و عبدالرحمن قیزیل برگزار می شود شرکت کنند.

اوین گویی، عضو شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان، عضو اتحادیه هنرمندان کورد، میر پرور و عبدالرحمن قزل میهن دوست در جریان حمله به مرکز فرهنگی احمد کایا در تاریخ ٢٣ دسامبر بە شهادت رسیدند. بە منظور بزرگداشت و بدرقە این شهدا روز ٣ ژانویه ٢٠٢٣ساعت 12:00 مراسمی برگزار خواهد شد. جنبش زنان کورد اروپا (TJK-E) و کنگره جوامع دموکراتیک کورد اروپا (KCDK-E) بیانیه مشترکی صادر و از مردم کورد و دوستانشان خواستند تا بە صورت گستردە در این مراسم حصور بهم رسانند.

بیانیه به شرح زیر است:

 

«فاشیسم AKP-MHP، با سندروم زاپ، حملات شیمیایی مداوم علیه گریلاهای آزادی، تلاشهای گستردە برای حمله به روژآوا و جنوب کردستان و سیاستهای شکنجهای سیستماتیک که علیه رهبر آپو در سال 2022 ایجاد کردند نتوانستە است بەن نتیجەای دست یابد. دولت ترکیه در سال ٢٠٢٢ در برابر مقاومت گریلاهای خلق ما و رهبری دچار شکست شد. اما در مقابل برای گرفتن انتقام ناکامیهای خود این بار درصدد برآمد تا در فرانسه، در اروپا جنگ خود را علیه کوردها آغاز کند. باز هم مانند کشتار پاریس، سکینه جانسیز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز در دومین کشتار پاریس، با هدف قراردادن اوین گویی، فاشیسم AKP-MHP مبارزه آزادی زنان کورد را هدف قرار داد.

امروز مقاومت سیاسی-اجتماعی گسترده و سازمان یافته ای در برابر حملات نسل کشی دولت ترکیه وجود دارد. در درجە نخست لازم است کە فرانسه پاسخگوی این ترور باشد.

افشا ساختن همکاری دستگاە قضایی فرانسه در این جرم نقشی تاریخی ایفا میکند

فاش کردن ابعاد همکاری جنایتکارانه دولت فرانسه که 10 سال پیش سرپوش گذاشته شد، ایفای نقش تاریخی ماست. برای اینکه دولت فرانسه دوباره کوردها را به یک مسئله سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و تجاری با دولت ترکیه تبدیل نکند، ما باید ادامه دهنده‌ی راه شهدای خود باشیم و برای تحقق عدالت لازم است بدون وقفه مبارزه کنیم.

در ٣ ژانویه، مراسم یادبود و بدرقه را برگزار خواهیم کرد

برای این منظور، به رفقایمان اوین گویی (امینه کارا)، میر پرور عضو TEV-ÇAND، و کادر جنبش آزادی کردستان عبدالرحمن قیزیل که در 23 دسامبر 2022 در نتیجه حمله دولت ترکیه به شهادت رسیدند، ادای احترام خواهیم کرد. در ٣ ژانویه ساعت 12:00 بعد از ظهر مراسم یادبودی را برگزار می کنیم. از همه آحد خلق  و دوستان خود دعوت می کنیم که بپیوندند.

 

ما مردم و دوستان خود را به روز مقاومت بزرگ 7 ژانویه دعوت می کنیم

٧ ژانویه ٢٠٢٣، علیه کشتار ٩ ژانویه ٢٠١٣ و ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢، در چارچوب قوانین دولت فرانسه، برای فراخوان به توقف دولت ترکیه و اعتراض به دولت فاشیست ترکیه؛ تجمع اعتراضی و راهپیمایی برگزار خواهد شد. دوستان و همه مردم میهن دوست خود را به مشارکت در این مراسم در روز برخودان که در ٧ ژانویە برگزار می شود دعوت می کنیم.

مراسم بدرقه در VILLIERS LE BELLE خواهد بود

اعلام شده است که مراسم بزرگداشت شهدای پاریس در تاریخ ٣ ژانویه ٢٠٢٣ ساعت ١٢:٠٠ بعد از ظهر در Bis Avenûe des Entrepreneurs، 95400 Villiers-le-Belle، فرانسه، در سالن Palace de Vîllers برگزار می شود.»