کاراییلان: مبنای توطئه بین‌المللی تضعیف شده است

مرا کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان اعلام نمود که: مبنای توطئه بین‌المللی تضعیف شده است و شرایط در هم شکستن این توطئه به تمامی ایجاد شده است.

مراد کاراییلان عضو کمیته رهبری حزب کارگران کوردستان(پ.ک.ک) روز شنبه  با شرکت در برنامه ویژه سترک تی وی به پرسش‌های آرژین فرات پاسخ داد.

کاراییلان در ابتدای این گفتگو یاد و خاطره جان‌باختگانی را که با شعار «نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید» و در مقابل توطئه بدنهایشان را به شعله آتش سپردند، و تمامی دیگر شهدای انقلاب کوردستان را گرامی داشت.

با توطئه بین‌المللی خواستند که خط آزادی کورد را از میان بردارند

کاراییلان خاطرنشان ساخت که از طریق توطئه بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان تلاش می‌کردند تا جنبش آزادی کوردستان و کورد آزاد را نابود کنند. با چنین هدفی جنبش ما تحت محاصره قرار گرفت. تا جایی که مشخص شده است ۳۴ دولت به شیوه‌ای مستقیم و غیرمستقیم در این توطئه بین‌المللی مشارکت داشتند. هدف اصلی نیز از میان برداشتن ما بود. در واقع این نیروهای توطئه‌گر حتی برای پایان دادن به جنبش ما ۶ ماه و برخی دیگر یک سال وقت تعیین کرده بودند. اما رهبر آپو در زندان امرالی موضعی بسیار معنادار و تاریخی از خود نشان داد. هم با مقاومت و موضع ملی خود، هم با پارادایم دمکراتیک-اکولوژیک و آزادیخواهانه زنان پاسخی تاریخی به این توطئه داد. بدون تردید همراه با این، کادرهای جنبش آزادی ما نیز به این مقاومت پیوستند.

وظیفه اصلی ما اینست که توطئه را به تمامی از میان برداریم

کاراییلان خاطرنشان ساخت که مقاومت بزرگ امرالی، مقاومت در کوه‌ها، زندان و در تمامی کوردستان به هم پیوسته و توطئه بین‌المللی را بی اثر ساختند، و از این طریق اجازه ندادند که توطئه به اهداف خود دست یابد. جنبش آزادی اکنون بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته است، تقویت شده است. خط رهبر آپو اکنون در خاورمیانه به قدرتمندترین خط سیاسی تبدیل شده است. تمامی این موارد نشان می‌دهد که توطئه بین‌المللی به اهداف خود دست نیافته است، خنثی شده است. اما باید بر این نکته واقف بود که حتی اگر توطئه از بین رفته باشد، به تمامی از میان برداشته نشده است. بدون تردید وظیفه کادرهای جنبش آزادی فقط محکومیت توطئه بین‌المللی نیست. وظیفه اساسی ما از میان برداشتن این توطئه به تمامی است.

مراد کاراییلان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: اگر توطئه تا به کنون به تمامی از میان نرفته باشد، این امر به دلیل کاستی‌هایی بوده است و در این رابطه اظهار داشت: از میان برداشتن توطئه به طور کامل تنها از طریق آزادی رهبر آپو و کوردستان امکان‌پذیر خواهد شد. زیرا آزادی رهبر آپو و آزادی کوردستان به یک معنا هستند. هیچ کس دیگر این دو را از یکدیگر جدا نمی‌بیند و حتی دشمن نیز این امر را به تمامی پذیرفته است. به همین دلیل هر زمان رهبر آپو و کوردستان به آزادی دست یافتند، آن زمان است که توطئه به تمامی در هم خواهد شکست. در هم شکستن این توطئه و تاثیر آن در کوردستان در دستور کار ما قرار دارد. ما می‌دانیم که بیش از هر زمانی به درهم شکستن این توطئه نزدیکتر شده‌ایم. اکنون انزوایی شدید و کامل بر رهبری تحمیل می‌شود. وجود این انزوا به معنای اصرار بر این توطئه و ادامه آن است.

در این رابطه کاراییلان اعلام نمود که این رهبر آپو نیست که در انزوا قرار گرفته است، دمکراسی ترکیه، آینده خلق‌های کورد و ترک و آینده خلق‌های منطقه است که دچار انزوا شده و در حصر قرار گرفته است.

با از میان برداشتن حصر، دمکراسی تحقق خوهد یافت و فاشیسم از میان می‌رود

کاراییلان خاطرنشان ساخت که سیستم شکنجه امرالی به سیستم نابودی و پاکسازی خلق کورد تغییر وجهه داده است. فاشیسم نیز تلاش می‌کند تا بر این اساس بر بقای حکومت و عمر خود بیافزاید. به همین دلیل مبارزه علیه انزوا، مبارزه برای آزادی کوردستان و دمکراسی در ترکیه و خلق‌هاست. به همین دلیل در کوردستان، در ترکیه و در سطح منطقه باید علیه سیستم انزوا مبارزه شود. ما به خوبی می‌دانیم که سیستم انزوای کامل با درهم شکستن این فاشیسم ممکن می‌شود. سیستم فاشیستی در ترکیه، فشارهایی را که در کوردستان و در سطح منطقه انجام می‌شوند، حملاتی را که صورت می‌گیرند، با سیستم انزوای امرالی فرمول بندی کرده و این موارد کاملا با یکدیگر از تطابق و همپوشانی برخوردار هستند. اگر به انزوا خاتمه داده شود، این سیستم فاشیست درهم می‌شکند و دمکراسی در ترکیه ایجاد می‌شود. سیستم انزوا از چنین اهمیتی برخوردار است. مبارزه ما نیز بر این اساس است.

کاریلان خاطرنشان ساخت که اگر سیستم فاشیست موجودیت خود را از این طریق ادامه می‌دهد، باید در بیست و دومین سالگرد این توطئه، این مبارزه علیه انزوا و توطئه تقویت شده و توطئه را به تمامی از میان برداریم.

هدف امروز توطئه

کاراییلان خاطرنشان ساخت که دولت ترک با رهبری اردوغان دیر زمانی است که برای دست زدن به توطئه‌ای جدید، با بسیاری از دولت‌ها در حال معامله است. دولت ترک اینبار می‌خواهد که با توطئه بین‌المللی در بخشهای دیگر کوردستان همه را از دم تیغ بگذراند. نه فقط باکور (شمال کوردستان)، بلکه این توطئه را در تمامی کوردستان به پیش برده و تلاش می‌کند تا خلق کورد را پاکسازی کند، مانع از ایجاد موقعیت سیاسی برای خلق کورد شود.

مراد کاراییلان عضو کمیته مرکزی حزب کارگران کوردستان خاطرنشان ساخت که در این چارچوب، ترامپ و اردوغان، پوتین و اردوغان دست به سوداگریهای پلیدی زده و در این رابطه اظهار داشت: بر همین اساس بود که در ۹ اکتبر ۲۰۱۹ علیه شمال-شرق سوریه و روژآوای کوردستان دست به اشغالگری زدند. این حمله در نوع خود صورت دیگر و احیای توطئه بین‌المللی بود. با چنین هدفی این حمله آغاز شد. خواستند تا از این طریق انقلاب روژآوا را کاملا از میان برداشته و اشغالگری دولت ترک در منطقه را وسعت بخشند. به این دلیل در ۹ اکتبر دست به حملات اشغالگرانه زدند. این حمله، گامی در راستای تجدید، توسعه و تقویت توطئه بین‌المللی بود. اما مقاومت نیروهای مدافع شمال-شرق سوریه (نیروهای سوریه دمکراتیک)، مقامت خلق‌های کورد، عرب، آسوری، سریانی، موضع صیانت از انقلاب روژآوای کوردستان، افکار عمومی جهانی را در مقابل مرحله جدید توطئه نشان داده و به مانعی در برابر آن تبدیل شد. می‌توان گفت که اهداف توطئه‌گران به نتیجه دست نیافت.

شرایط در هم شکستن توطئه بیش از هر زمان دیگری است

کاراییلان خاطرنشان ساخت که حمله اشغالگری به سریکانی و گری سپی گامی در راستای تداوم توطئه بین‌المللی بود. این گام همچنان در حال ادامه است. از آن دست نکشیده‌اند. اما در این مرحله مشاهده شد که مبانی توطئه تضعیف شده است. پیش از این نیز گفته بودم که ۳۴ دولت در فرایند توطئه بین‌المللی سال ۱۹۹۹ مشارکت داشتند، هیچ کس در مقابل آن سخنی بر زبان نیاورد و در مقابل آن سکوت کردند. تمامی این ۳۴ دولت با مشارکت یکدیگر در آن شرکت کردند. اما اکنون از سرگیری مجدد توطئه، خصوصا با توطئه‌گری در روژآوای کوردستان و بخشهای دیگر آن، از سوی افکار عمومی جهانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. مبنای توطئه تضعیف شده است. این امر نیز نشان می‌دهد که مبنای بین‌المللی توطئه تضعیف شده است. اگر ما بتوانیم مبارزه خود را علیه توطئه با قدرت پیش بریم، آنزمان است که شرایط بیش از هر زمان دیگری برای از میان برداشتن نیروهایی که تلاش می‌کنند تا خط کورد آزاد را از میان بردارند، در اختیار ما قرار می‌گیرد. بدون شک، این امر نیز نیازمند مبارزه است.