پلتفرم زبان کوردی: دیدارهای انجام شده در آنکارا مثبت بودند

اعضای پلتفرم زبان کوردی در آنکارا با احزاب سیاسی ملاقات کرده و در رابطه با انجام این دیدارها بیانیه ای را متشر ساختند. در این بیانیه آمده است که دیدارهای آنان مثبت بوده و از کوردها خواستند که از زبانشان صیانت به عمل آورند.

پلتفرم زبان کوردی که در چارچوب تلاش برای صیانت از زبان کوردی در آنکارا با احزاب سیاسی دیدار کرده بودند، در رابطه با این موضوع در دفتر حزب آزادی بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه که مشارکت اعضای پلتفرم قرائت شد، شرفخان جزیری سخنگوی پلتفرم زبان کوردی سخنرانی کرد.

شرفخان جزیری دراین رابطه اظهار داشت که در روزهای ۴-۵ فوریه هیات آنها عازم انکارا شده است. ما در ابتدا با احزاب و گروههای وابسته به آنها در مجلس دیدار نموده و در خواست نمودیم که با تمامی احزاب پارلمانی دیدار داشته باشیم. حزب دمکراتیک خلق‌ها، حزب سعادت و حزب خلق جمهوری به ما وقت دادند. در روز دوم ما با نمایندگی اتحادیه اروپا نیز ملاقات کردیم. ملاقاتهایمان مثبت ارزیابی می‌شوند و این امر نیز نشان می‌دهد که تلاش‌های ما توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. امروز نیز اطلاع یافتیم که  این پارتی نیز اظهار داشته است که کاش با ما دیدار می‌کرده است. این موارد تاثیر مثبتی را بر ما و فعالیتهای ما داشته است. زیرا دریافته‌اند که ما در رابطه با زبانمان جدیت به خرج داده و از این مسئله برای درگیریهای سیاسی یا دیگر مسائل استفاده نمی‌کنیم.

جزیری در رابطه با تلاشهای آ.ک.پ مبنی بر ممانعت از انجام دیدارها نیز گفت: اگر این حزب حتی امروز نیز اعلام آمادگی داشته باشد ما حاضر به دیدار با انها هستیم. ما نمی‌خواهیم هیچ یک از گروههای سیاسی خارج از این مسئله قرار داده شود. تنها حزب م.ه.پ حاضر به ملاقات نشده است. زیرا آنها در رابطه با مسئله کوردی بسیار سخت عمل می‌کنند. حتی اگر آنها نیز سیاستهای خود را معتدل کنند ما مانعی برای دیدار با انها نداریم. برای دیدار با هیچیک از احزاب هیچگونه پیش شرطی نداریم. ما با آقای کلیچداراوغلو نیز ملاقات کردیم و در رابطه با هیچیک از درخواستهای پلتفرم نه نگفت. نگاه مثبتی به موضوع داشت. ما به اطلاع وی رساندیم که مسئله زبان کوردی صرفا از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی حل نمی‌شود. باید زبان کوردی به زبان رسمی تبدیل شده و باید نهادهای عهده‌دار زبان کوردی تاسیس شوند. وی نیز اظهار داشت که در آینده از درخواستهای ما حمایت به عمل آورده و پیشنهادت عملی را بکار خواهند بست. ما نگرشهای خود را در این رابطه با نمایندگان اتحادیه اروپا نیز مطرح کردیم. آنها نیز گزارش خود را آماده و اعلام نمودند که از پیشنهادات ما حمایت خواهند کرد.

لازم است که کوردها از زبان خود صیانت به عمل آورند

شرفخان جزیری در ادامه سخنان خود اظهار داشت که مایل هستند با تمامی نمایندگان سازمانهای دولتی دیدار بعمل آورند. اما در این میان صرفا یک معیار داریم و آن اطلاع ما از خواست آنها مبنی بر مذاکره با ماست. اگر مایل نباشند ما نیز با آنها ملاقاتی را ترتیب نخواهیم داد. ما و زبان کوردی از جایگاه و احترام برخوردار هستیم. دیگر به واقعیتی دست یافته‌ایم که باید زبان کوردی و فرهنگ کوردی از سوی کوردها مورد حفاظت و صیانت قرار گیرد. شاسته نیست که خودمان و زبانمان را دست کم بگیریم. زمان زمان کوردایتی است و باید از حقوقمان دفاع کنیم.

برگزاری کنفرانس در ۲۲ فوریه

عرفان سونر، سدات دوگان و واحد آبا از دیگر اعضای دیگر این پلتفرم نیز اظهار داشتند که زبان کوردی با تهدید بزرگی مواجه بوده و آنها از طریق ایجاد این پلتفرم تلاش دارند تا مانع از این تهدیدات شوند. اعضا اعلام کردند که آنها با ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز دیدار کرده و این پرونده را در اختیار آنها قرار داده‌اند؛ روئسای مشترک این حزب نیز وعده داده‌اند که در راستای این مسئله تلاش‌های بیشتری داشته باشند. این اعضا همیچنین اظهار داشتند که حل مسئله کورد از مسیر رسمیت یافتن زبان کورد‌ی و آموزش به این زبان میسر می‌شود. همچنین اعلام شد که در روز ۲۱ فوریه اقدامات دیگری را به منظور تعیین نقشه راه سال جدید انجام داده و در ۲۲ فوریه نیز کنفرانسی را در این رابطه برگزار خواهند کرد.