اولین شماره هفته‌نامه «خوه‌بون» منتشر شد

جمعی از روزنامه‌نگاران فعال باکور کوردستان صبح روز گذشته اولین شماره هفته‌نامه «خو‌ه‌بون» روز شنبه (٢١ دسامبر) را منتشر کردند. شعار «خوه‌بون» عبارتست از "به زبان کوردی بخوانید و بیاموزانید"

هفته‌نامه کوردی «خوه‌بون» اولیه شماره‌اش را روی دکه‌های مطبوعاتی در باکور کوردستان و ترکیه توزیع کرد. این نشریه از سوی گروهی از جوانان فعال در عرصه رسانه منتشر می‌شود. خوه‌بون تنها هفته‌نامه سرتاسری ترکیه خواهد بود. این هفته‌نامه به دو لهجه کرمانجی و کرمانجکی (زازاکی) منتشر می‌گردد.

در این هفته‌نامه روزنامه‌نگارانی از باکور، باشور، روژهلات و روژاوای کوردستان، قزاقستان، ارمنستان، لبنان و اروپا فعالیت خواهند کرد. کژال احمد، کاکشار اورامار، عبدالله پشیو، احمد حسینی، کینیاس میرزایف، سلیم تمو، شنر اوزمن از اعضای شورای نویسندگان هفته‌نامه «خوه‌بون» می‌باشند.

خوه‌بون در آغاز با ١٢ صفحه و در مراحل بعدی با صفحات بیشتری اقدام به نشر تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی – هنری، اقتصادی، اکولوژی و ورزشی چهاربخش کوردستان، خاورمیانه و جهان خواهد کرد.

قدری اسن صاحب‌امتیاز هفته‌نامه «خوه‌بون» در گفتگو با خبرگزاری مزوپوتامیا خاطرنشان کرده است که این نشریه بر مبنای پاسخگویی به نیاز جامعه و پرکردن خلأ موجود در مطبوعات کوردی منتشر می‌گردد. به گفته قدری اسن «خوه‌بون» تلاش خواهد کرد به همه موضوعات جامعه بپردازد و با شیوه‌ای حرفه‌ای و پرمحتوا در عرصه فرهنگ و رسانه فعالیت نماید.

دوره مطبوعات هوادار [رژیم ترکیه] به پایان رسید

قدری اسن خاطرنشان کرد که در فقدان نشریه‌های حقیقی تقریبا تمامی نشریات مثل همدیگر عمل می‌کنند و این نشانه ضعف مبانی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است.

اسن به فشار بر روزنامه‌نگاران و سرکوب آزادی فکر و اندیشه از سوی رژیم ترکیه اشاره کرده و می‌گوید که دولت عمدا خواهان توقف فعالیت‌های رسانه‌ای است. حبس ١۴١ روزنامه‌نگار در زندان‌ها نشانه‌ی این خواست حکومت است. اسن روزنامه‌نگاری وابسته به رژیم را جریان تحریف واقعیت‌ها و رویدادهای روزانه جامعه عنوان کرد. به گفته‌ی و دوره مطبوعات هوادار [رژیم] به پایان رسید و کسی آنها را نمی‌خواند.

خوه‌بون به خارج از ترکیه هم ارسال خواهد شد

قدری اسن در پایان گفت که آنان تلاش می‌کنند هفته‌نامه «خوه‌بون» را به دست تمامی کوردها در خارج از مرزهای سیاسی ترکیه نیز برسانند. اسن یادآور شد که برنامه‌ی ویژه‌ای را برای توزیع هفته‌نامه تدارک دیده‌اند.

قدری اسن صاحب‌امتیاز هفته‌نامه خوه‌بون در پایان خطاب به افکار عمومی کوردستان گفت:"به زبان کوردی بخوانید و بیاموزانید."