روایت زندگی و مبارزه شیرین علم‌هولی در رمان «پروانه‌ی آزادی»

رمان پروانه‌ی آزادی، اثر احمد بلوکی توسط انتشارات قندیل منتشر گردید

   رمان پروانه‌ی آزادی، اثر ادبی است که در فضای سخت و جانکاه زندان توسط احمد بلوکی به رشته‌ی تحریر در آمده است. این رمان، پنجمین اثر نویسنده‌ به‌شمار می‌آید و در حقیقت تنها اثر ادبی او است که توانسته از فضای خفقان‌آور و سانسور کننده‌ی زندان، به بیرون راه یابد و امکان چاپ پیدا نمایید.

   این رمان حول محور زندگی و مبارزه سیاسی-اجتماعی، انقلابی شهید «شیرین علم‌هولی» طرح‌ریزی و فضاسازی شده است.

   نویسنده به خاطر آنکه خود نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی هم‌اکنون در زندان رژیم فاشیست ترکیه بسر می‌برد، توانسته است با این‌همانی نمودن خود و فضای زندان و نحوه‌ی شهادت شهید شیرین اثری قابل‌قبول را خلق نمایید.

   اثر یاد شده در ١٣٠ صفحه توسط انتشارات قندیل و حمایت جامعه‌ی آزاد زنان شرق کردستان-کژار چاپ و انتشار یافته است.