کمیته‌ی فرهنگ و هنر پ.ک.ک: زبان و فرهنگ ما، موجودیت ماست

کمیته‌ی فرهنگ و هنر پ.ک.ک با صدور بیانیه‌ای در مورد حملات نژادپرستانه که بدون وقفه علیه فرهنگ و زبان کوردی در جریان است، خواستار اتحاد کوردها شد

بیانیه‌ی کمیته‌ی فرهنگ و هنر پ.ک.ک به شرح زیر می‌باشد:

"روز به روز حملات نژادپرستانه به طور گسترده در حال انجام است. از زمان تاسیس جمهوری ترکیه تاکنون علیه خلق کورد، سیاست ذوب و پاکسازی بدون وقفه در جریان بوده است و هنوز هم ادامه دارد.

دولت-ملت‌ها، اتنیک و ملت‌ها را کم و ضعیف می‌بینند و می‌خواهند آنها را به اجبار در فرهنگ دولت-ملت ذوب کنند و زمانی که موفق به این کار نمی‌شوند به طور فیزیکی اقدام به پاکسازی می‌کنند.

زبان و فرهنگ ما، وجود و هویت ماست. صدها سال است که خلق کورد به صورت فیزیکی و فرهنگی به صورت فراگیر هدف سیاست انکار و نابودی قرار گرفته است. چندین سال موسیقی و ترانه و آوازهای کوردی به صورت پنهانی گوش داده می‌شدند. آن هم سبب مقاومت و پیگیری در مورد فرهنگ وزبان کوردی شد. هنرمندان آبرومند کورد به بهای جانشان هنر خود را به پیش می‌بردند و به صدای خلق خود تبدیل می‌شدند. آنها در ازای هر ترانه و آواز کوردی شکنجه می‌شدند ما با این حال دست نکشیدند و با مقاومت پاسخ دادند. در سال‌های آپی موسی تاکنون دستاودهای بسیاری بدست آمده است اما کورد هنوز هم با قتل‌عام روبه‌ روست و در روزهای اخیر با هار شدن فاشیستها و رخدادهای گوناگون این مورد را شاهد بودیم. در شهر ساکاریای ترکیه، یک پدر و پسر به دلیل آنکه کوردی صحبت می‌کردند، هدف یک حمله‌ی نژادپرستانه قرار گرفتند که در نتیجه‌ی آن قادر ساکچی (پدر) شهید شد. پسر وی برهان ساکچی هم به شدت مجروح شد.

در شهر آنتالیای ترکیه به دلیل آنکه ماهر چتین به زبان کوردی صحبت کرده است، مورد حمله قرار گرفته و شهید شده است. دو روز پیش نیز بارش چاکان به دلیل آنکه موسیقی کوردی گوش می‌داده است، شهید شده است. در همه‌‌ی رخدادها مشخص است که دولت و یا نیروهای شبه‌نظامی حمله کرده‌اند. تخریب کتاب خانه‌ی جلادت بدرخان به دست قیمها، ساختن سدها در خاک کوردستان به عنوان نمونه در حسکیف، برای نابودی تاریخ است. اینها پیکره‌ی جغرافیای تاریخی فکر و حافظه‌ی جامعه است. با تخریب این مکانها می‌خواهند فکر و حافظه‌ی جامعه را از بین ببرند و پاکسازی و تصفیه‌ی فرهنگی انجام دهند.

همه‌ی ما می‌دانیم و می‌بینیم که تمامی حملات به دلیل قدرت فاشیسم نیست بلکه برعکس آنها از فروپاشی وحشت دارند. افزایش حملات به دلیل قدرتمندی دشمن نیست بلکه نشانه‌ی ترسی بزرگ است.

دو روز پیش در وجود بارش چاکار جوان کورد که در آنکارا شهید شد، به زبان و فرهنگ ما حمله شد و با شعار«زبان و فرهنگ ما، موجودیت ماست» از عموم خلقمان و دوستانمان می‌خواهیم که در اطراف هم جمع شوند و در قابل حمله‌ی فاشیسم اتحاد خود را نیرومند کنند. علیه فاشیسم جبهه‌ی مقاومت مشترک و متحد پیروز خواهد شد."