شماره‌ی‌ 73 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌۷۳ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان منتشر شد

  شماره‌ی‌ 73 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ماهیت وجودی و دلایلی که باعث برساخت حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک به لحاظ سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک در فضای سیاسی- اجتماعی ایران و شرق کردستان پرداخته است.

  در این شماره می‌خوانیم:

  حزب حیات آزاد کوردستان / تحلیلات رهبر آپو

  گفتگویی با رفیق زیلان وژین / ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

  گفتگویی با رفیق سیامند معینی / ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک

  گفتگویی با رفیق زیلان تانیا / ریاست مشترک جامعهی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار

  پژاک و تجدید انقلاب سوسیالیستی در ایران / گلاویژ اورین

  پژاک جوان، پدیدهای نوین در حوزهی سیاسی/ زاگرس مانی

  نوژین بێریتان / ئهندامی فەرمانداری HPJ

  پژاك، فێرگەی ئەخلاق و هۆنەری شۆڕشگێڕییە / ئامەد شاهۆ

 

 

  برای دریافت آلترناتیو شماره‌ی 73 لطفا در اینجا کلیک نماید