آغاز نخستین کارگروه زبان و فرهنگ کوردی در آمَد

شبکه‌ی زبان و فرهنگ با هدف مشخص نمودن نقشه راه خود نخستین کارگروه را روز شنبه (١١ ژانویه/ ٢١ دیماه) در شهر آمَد باکور کوردستان آغاز نمود.

شبکه‌ی زبان و فرهنگ با هدف مشخص نمودن نقشه راه خود در هتل دمیر شهر آمَد کارگروه زبان را که تا دو روز ادامه می‌یابد، آغاز نمود.

حدود ۳۰۰ تن اعم از نویسندگان، آکادمسینها، گزارشگران، خبرنگاران، سازمان‌های زنان و سازمان‌های فرهنگی و هنری در این کارگروه شرکت کردند.

زبان‌شناس زانا فارقینی در این کارگروه به سخنرانی پرداخت و گفت: "وضعیت زبان و فرهنگ ما سبب اندوه همه‌ی ما شده است. برای تغییر این شرایط همگی ما چه به عنوان سازمان یا فرد و یا خلق باید به کار و فعالیت بپردازیم. ما می‌دانیم که این امر نیاز به اتحادی نیرومند و موضعی واضح دارد. همانطور که می‌دانید در ۲۲-۲۳ نوامبر ۲۰۱۹ کارگروه زبان و فرهنگ تشکیل شده بود و دو روز در مورد موضوعات زبانی و فرهنگی جلسه و نشست برگزار شده بود و ۴۵ تن از دلسوزان زبان و فرهنگ کوردی و خلق‌های دیگر دعوت شده بودند.در آن کارگروه تصمیم به تشکیل کارگروهی گسترده گرفته شده بود. بر اساس آن تصمیم دبیر کل شبکه‌ی زبان و فرهنگ با پشتیبانی اعضای دسته‌ی شور این فعالیت را به کارگروه سپرد".

فارقینی به تقویت نشست اشاره کرد و گفت: ابتدا من می‌خواهم بگویم که ما تلاش کردیم همه‌ی فعالین و دلسوزان زبان و فرهنگ کوردی را کنار هم جمع کنیم، راه بحث و گفتگو را میان آنها ایجاد کنیم و در مورد مسئله‌ی زبان و فرهنگ شبکه‌ای گسترده ایجاد کنیم. برای این هدف نیز هر چقدر که در توان ما بود، ما تلاش کردیم تا خود را به همه‌ی افراد و سازمان‌ها برسانیم و آنها را به کارگروه دعوت نماییم. امروز ما ۳۰۰ تن را جمع کرده و این امر برای ما مایه‌ی افتخار است. ما یک بار دیگر برای حضور این افراد از آنها تشکر می‌کنیم. نشست ما دو روز ادامه خواهد داشت و در مورد موضوع‌های مختلف با هم گفتگو خواهیم کرد. در این نشست موضوعاتی مانند حقوق زبانی، ارتباط زبان و هویت ملی، ایجاد را و روش تلاشها در این زمینه گفتگو خواهد شد.

در کارگروه همچنین در مورد وضعیت و مشکلات زبان و فرهنگ کوردی، نقشه راه و راه حلها نیز گفتگو خواهد شد. در چهارچوب گسترش شبکه ی زبان و فرهنگ گفتگو خواهد شد و در مورد ستاتو و راه حل تصمیم گرفته خواهد شد."

فارقینی برنامه ی کارگروه را یادآوری نمود و گفت: " برای آنکه از این کارگروه بهره بگیریم  و در آینده مبارزات موثر انجام دهیم، ما ۱۲میز مانند میز مجریان برنامه‌ها،  میز نویسندگان، میز فرهنگی، میز هنری، میز زبان و آموزش.میز اتاق پیشه، میز سازمانهای حقوقی، میز کارآفرینان، میز رسانه، میز آکادمیسین‌ها، میز زبانشناسی اجتماعی، میز سازمانهای زنان و میز سازمانهای کودکان را ایجاد می‌کنیم. در هر میز در مورد مبارزات وتلاش‌ها و گفتگوهای خود گزارشی آماده کنند. دوباره در هر کدام از میزها مدیر و یک منشی انتخاب شد و آنان گفتگوهای داخلی را به شیوهای منظم برگزار نموده و گزارش آن ارائه خواهند کرد".

فارقینی در پایان برای شرکت کنندگان آرزوی موفقیت کرد و گفت: "من به عنوان دبیر کل شبکه یکبار دیگر به همه‌ی شما خوشامد می‌گویم و آرزو می‌کنم این کارگروه به وسیله‌ای برای مذاکرات سودمند تبدیل شود و شبکه‌ی زبان و هنر را تقویت نماید."

کارگروه پس از کنفرانس مطبوعاتی به کار خود ادامه داد.