کتاب صلاح‌الدین دمیرتاش از بهترین‌های ادبیات سال ترکیه است

کتاب "سحر" نوشته‌ی صلاح‌الدین دمیرتاش ـ ریاست مشترک ه.د.پ که در سال ۲۰۱۷ در زندان توسط وی نوشته شده بود، از دیدگاه منتقدان ادبی به عنوان دومین کتاب برتر سال ۲۰۱۷ در ترکیه انتخاب شد.

کتاب "سحر" نوشته‌ی صلاح‌الدین دمیرتاش ـ ریاست مشترک ه.د.پ که در سال ۲۰۱۷ در زندان توسط وی نوشته شده بود، از دیدگاه منتقدان ادبی به عنوان دومین کتاب برتر سال ۲۰۱۷ در ترکیه انتخاب شد.

 

گروهی از منتقدان ادبی ترکیه، ۱۰ کتاب برتر ادبی سال ۲۰۱۷ در ترکیه را انتخاب کردند که کتاب "مجموعه‌ی داستان کوتاه‌ سحر" نوشته‌ی صلاح‌الدین دمیرتاش، ریاست مشترک محبوس حزب دموکراتیک خلق‌ها‌- ه.د.پ، به عنوان دومین کتاب انتخاب شد.

کتاب سحر که در زندان و توسط صلاح‌الدین دمیرتاش نوشته شده، از مجموعه‌ی ۱۶ داستان کوتاه تشکیل شده است.

 

تیم داوران کتاب "سونا اَرمَک" نوشته‌ی سلیم ایلَریان را به عنوان برترین کتاب سال ۲۰۱۷ در ترکیه انتخاب نمودند.

 

صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در جریان دستگیری‌های گسترده‌‌‌‌ای که پس از کودتای نافرجام(!) ۱۵ ژوئیه ٢٠١۶ انجام گرفت به اتهام همکاری با پ.ک.ک و تشویق مردم به خشونت دستگیر و روانه‌ی زندان گشت.