برای شعرم از گریلا و کوهستان الهام می‌گیرم

بسیاری از گریلاهای آزاد کردستان احساسات خود را که از مبارزاتشان الهام گرفته‌اند، در قالب ادبیات و موسیقی بیان می‌کنند و هنرمندان توانا و مشهوری نیز از میان آنان سربرآورده‌اند.

گریلاهای آزادی کردستان در قالب آواز و موسیقی، امید و شوق خود را به آزادی و زندگی برای دیگران بازگو می‌کنند. گریلا "آرین گلهات" نیز که از زمان پیوستن به صفوف گریلا شعر می‌نویسد، احساسات خود را چنین ابزار می‌دارد:" من برای نوشتن شعرهایم از گریلا و کوهستان الهام می‌گیرم ."

 

نام گریلا به همان اندازه که با مبارزه و مقاومت عجین گشته است، با موسیقی و آواز نیز شناخته می‌شود. بسیاری از گریلاهای آزاد کردستان احساسات خود را که از مبارزاتشان الهام گرفته‌اند، در قالب ادبیات و موسیقی بیان می‌کنند و هنرمندان توانا و مشهوری نیز از میان آنان سربرآورده‌اند. "آرین گلهات" گریلای یژاستار نیز یکی از گریلاهای هنرمند است که با الهام از مبارزات گریلا به نوشتن شعر می‌پردازد.

 

زندگی گریلایی برای من به معنای همه چیز است

گریلا آرین در رابطه با احساسات شاعرانه‌ی خود که در زندگی گریلایی بدان دست یافته، چنین می‌گوید:" من در طول زندگی خود هیچگاه شعر ننوشته بودم و حتی به نوشتن شعر علاقه‌ای نیز نداشتم اما پس از اینکه در سال ۲۰۱۴ به صفوف نیروهای گریلا پیوستم، با تجربه‌ی زندگی گریلایی، احساسات من نیز دستخوش تغییراتی شد. من شناختی کافی از شخصیت گریلاها نداشتم و همچون یک میهن‌دوست به آنان علاقه نشان می‌دادم، اما پس از اینکه با زندگی گریلایی، رفاقت میان آنها و فلسفه‌ی رهبر آپو آشنا شدم، از لحاظ درک ادبی و طبع شاعرانه تاثیر عمیقی بر من نهادند.

احساساتم نسبت به زندگی گریلایی، خود را در قالب شعر نشان داد

گریلا آرین در سخنانش عنوان می‌کند؛احساساتی که از زندگی در میان گریلاها بدان دست یافته بودم هر روز عمیق‌تر می‌شد و من شروع به نوشتن این احساسات کردم؛ و در ادامه می‌گوید:" همین که با خود تکرار می‌کردم که من اکنون در کوهستان‌های سرزمینم یک مبارز راه آزادی هستم، در وجودم احساست عمیقی پدید می‌آورد و این احساسات را بر روی کاغذ آوردم. من دیگر همچون یک زن کُرد برای آزادی مبارزه می‌کردم و زندگی‌ام معنای عمیق‌تری یافته بود. همچنین زندگی‌ام در میان رفقایی که هر کدام دارای ارزش‌های والایی بودند نیز به من نیرو می‌خشید و احساسات من را عمیق‌تر می‌کردند. من نیز احساسات و نگرش نشات گرفته از این زندگی پر معنا را در قالب شعر بیان ‌کردم."