عگید جمو، سلطان نی کردستان را بدرود گفت

هنرمند  کرد، عگید جمو سلطان نی کردستان در سن ۸۷ سالگی در ایروان درگذشت

عگید جمو در سال ۱۹۳۲ در روستای اردشیر ارمنستان متولد شده است. خانواده‌ی وی پیش از مهاجرت به ارمنستان از ساکنان منطقه‌ی قلقلی وان بودند.

عگید جمو هنر کردی را از طریق نی کردی به جهانیان معرفی کرده است. عگید در ۸ سالگی وارد دنیای موسقی شده است. این هنرمند در سن ۸۷ سالگی در ایروان، پایتخت ارمنستان به درود حیات گفت.