۲۱امین شماره مجله آلترناتیو منتشر شد

۲۱امین شماره مجله آلترناتیو، سومین دوره‌ی ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) منتشر شد.

در این شماره بر ویرانگری دولت-ملت و نظام مدرنیته سرمایه‌داری در کوردستان و منطقه تمرکز شده است که ارزش‌های فرهنگی هزاران ساله مردم را نشانه گرفته و تهدیدی خطرناک برای نابودی و پاکسازی مردم است.

همچنین ابعاد انقلاب " ژن ژیان آزادی" را مورد بحث و بررسی قرار داده که "محیط مساعدی برای زنان ایجاد کرد که بر محدودیت‌ها و موانع تعیین شده توسط رژیم غلبه کردند و زنانی که در خط مقدم زندگی قرار دارند، بار دیگر به جامعه شجاعت و جسارت بخشیدند.

در بخش دیگری از مجله، انقلاب" ژن ژیان آزادی" ارزیابی شده و این انقلاب به عنوان"  انقلابی علیه سیستمی که دشمن قسم خورده زنان است"، معرفی شده و همچنین تاکید شده است، این دشمنی رژیم اشغالگر ایران در مقابل زنان، بزرگترین دشمنی عمیق رژیم در مقابل زندگی است.

آلترناتیو بیست و یکمین شماره خود را به روح پاک و جاودان رفقای شهید، رِناس روژ و رِزان جاوید تقدیم می کند.

 برای دریافت فایل  مجله جدید آلترناتیو اینجا کلیک کنید.