انتشار کلیپ جدیدی درباره‌ی زندگی گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان

به تازگی کلیپ جدیدی در رابطه با زندگی گریلاهای آزادی بخش کوردستان منتشر شده است که تاثیر بسیاری بر بینندگان و شنوندگان آن داشته است.

این کلیپ کوتاه که در سایت "نوچه جوان" (خبرگزاری جوانان) منتشر شده است، در کمتر از ٣ دقیقه، زندگی گریلاهای آزادی بخش کوردستان را توصیف می‌کند.

متن کلیپ توسط خانم کژال نوری نوشته شده است. موسیقی آن را مشتاق فیضیابی تظیم کرده و خوانندگی آن توسط احمد برزنجی انجام گرفته است.

متن ساده و تاثیر گذار در کنار موسیقی آرام و صدای گرم احمد برزنجی توانسته است با مضمون کلیپ به خوبی هماهنگ شده و بر شنونده تاثیر بگذارد.

در این کلیپ زندگی گریلایی، سادگی، از خودگذشتگی، فداکاری، قدرت اراده، روئیای آزادی و سختی‌هایی که گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان برای رسیدن به آزادی متحمل می‌شوند، توصیف شده است.