حزب دمکراتیک خلق‌ها: نمی‌توان زبان و تئاتر کوردی را ممنوع کرد

حزب دمکراتیک خلق‌ها با ابراز تاسف از ممنوعیت تئاتر کوردی «بیرو» اعلام نمود که حاکمیت دشمن زبان کوردی بوده است، اما نمی‌تواند زبان و تئاتر کوردی را ممنوع کند.

سوتاپ آکداغ کاراهانلی سخنگوی کمیسیون سیاستهای آموزشی، ورزش و هنر حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با ممنوعیت تئاتر کوردی «بیرو» واکنش نشان داد. در این رابطه آکداغ خاطرنشان نمود که چون این  تئاتر به زبان کوردی بر روی صحنه رفته است دچار ممنوعیت شده است. تئاتر «ژیانا نو» یکی از تئاترهای موفق به زبان کوردی و جایگاه تئاتر کوردی را بسیار ارتقا بخشیده است. در این میان امضاهایی که علیه این تئاتر جمع اوری شده است نمی‌تواند مانع از تداوم اجرای این تئاتر به زبان کوردی شوند. زبان کوردی و تئاتر کوردی به فرمان فرمانداری به وجود نیامده است که به دستور وی نیز تعطیل شوند. هر خانه‌ای، پناهگاه زبان کوردی است، در هر جایی که پرده‌ای و سه پایه‌ای وجود داشته باشد، همانجا صحنه‌ای برای اجرای تئاتر کوردی محسوب می‌شود. اعمال ممنوعیت تئاتر و زبان کوردی در صد سال اخیر اقدامی بوده است که همواره حاکمیت آن را پیگیری کرده است. لازم است که این تصمیم فرا ملغی شود. زبان کوردی و تئاتر کوردی نمی‌تواند و نباید دچار ممنوعیت شود.