نشست مطبوعاتی خانواده زندانیان امرالی در مجلس ترکیه

خانواده رهبر خلق کورد و سه زندانی دیگر محبوس در زندان جزیره امرالی نشستی خبری را در مجلس ترک برگزار کردند.

خانواده عبدالله اوجالان و خانواده زندانیان دیگر امرالی عمر خیری کونار، هامیلی یلدرم و ویسی آکتاش در مجلس ترکیه نشستی خبری را برگزار کردند.

عمر اوجالان پارلمانتار ه.د.پ از حوزه انتخابیه رحا، أمین کونار برادر عمر خیری کونار، صبیحه آکتاش خواهر ویسی آکتاش و همچنین اوزگور فایق أرول و سربای کوکلو اعضای کانون حقوقی سده و از وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در این نشست مطبوعاتی شرکت کردند.

عمر اوجالان نماینده ه.د.پ در سخنانی گفت:"برای حضور در این جا ده‌ها مانع را طی کرده‌ایم. همراه با همراهان خود می‌خواهیم که افکار عمومی را مطلع کنیم. متأسفانه به شیوه‌ای بی‌اساس مانع ما شدند و خواستار جلوگیری از ورود مهمانان نمایندگان مجلس شدند. آنچه در مجلس روی داد این است، در خارج از مجلس چه بسر مردم می‌آید."

'نگرانی‌های ما در مورد وضعیت زندگی محبوسین در امرالی افزایش یافته‌اند'

عمر اوجالان گفت:"از ٢۵ مارس ٢٠٢١ تا کنون ما به هیچ شیوه‌ای نتوانسته‌ایم از عبدالله اوجالان، عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و هامیلی یلدرم که در زندان فوق امنیتی نوع F امرالی محبوش شده‌اند خبری کسب کنیم. آخرین تماس با اعضای خانواده روز ٢۵ مارس از طریق مکالمه تلفنی صورت گرفت، آنهم پس از ادعاهایی که از ١۴ مارس در وبسایت‌ها در مورد زندگی آقای عبدالله اوجالان طرح شدند. آنزمان گفتگوی تلفنی با آقای اوجالان به دلیلی که از ماهیت آن اطلاعی در دست نداریم قطع شد. مکالمه تلفنی با آقای یلدرم نیز بسیار کوتاه بوده است و زندانیان دیگر هم در اعتراض به حصر مکالمه تلفنی را بایکوت کردند. به همین دلیل از آنان اطلاعی نداریم.

آقای اوجالان در این مکالمه کوتاهگفته بود که شرط و شروط موجود در حصر غیرقابل قبول هستند، علیه این وضعیت ضد حقوقی درخواست کرده است که حق ملاقات آنها با وکلایشان رعایت شده و قانون حکم‌فرما شود."

عمر اوجالان خاطرنشان کرد که قطع ارتباط با بستگانشان در امرالی بر دامنه‌ نگرانی‌ و تردیدها نسبت به زندگی آنان افزوده است."

عمر اوجالان در ادامه گفت:"آقای اوجالان هر بار که فرصت داشته است برای صلح و چاره‌یابی دمکراتیک تلاش نمود. به همین دلیل حصر در همان زمان حصر و انزوای صلح و چاره‌یابی دمکراتیک است. به همین دلیل ما می‌بینیم که بی‌حقوقی و رفتار کیفی امرالی در تمامی کشور تعمیم داده شده است. به عنوان خانواده زندانیان امرالی ما نسبت به وضعیت بستگانمان که اطلاعی از آنان در دست نداریم نگران هستیم. ما در مورد زندگی آنان نگران می‌باشیم. ما خواستار پایان دادن به بی‌حقوقی در زندان امرالی و رعایت حقوق بستگانمان هستیم.

ما از سازمان‌های مربوطه می‌خواهیم که به وظایف خود عمل کنند و از افکار عمومی نیز می‌خواهیم که نسبت به این موضوع هشیارانه عمل کنند."