پخش کلیپ "کوره‌ژارو" برای گرامیداشت شهدای زاپ، متینا و آواشین

کلیپی با نام "کوره‌ژارو" برای گرامیداشت شهدای زاپ، متینا و آواشین تهیه و منتشر شد.

گریلاهای نیروهای مدافع خلق (ه.پ.گ) و یگان‌های زنان آزاد استار (یژا استار) در ١۴ آوریل ٢٠٢٢ به شیوەای بی‌نظیر در برابر یورش اشغالگران ترکیه در مناطق حفاظتی مدیا مقاومت کردند. برای این قهرمانی گریلایی کلیپی با نام " کوره‌ژارو" تهیه شد.

کلیپ توسط مرکز فرهنگی بیستون آماده شده است. تصویر نیروهای گریلا در تونل‌های جنگ، در این کلیپ به کار رفته است. در پیش درآمد این کلیپ از حملات اشغالگرانه دولت ترکیه به منطقه کوره‌ژارو و مقاومت نیروهای گریلا گفته شده است.