پرتو کرماشانی درگذشت

علی اشرف نوبتی متخلص به پرتو کرماشانی شاعر نام‌آشنای روژهلات کوردستان امروز سه‌شنبه (٢۵ ژانویه/ ۵ بهمن) چشم از جهان فروبست

پرتو کرماشانی با نام اصلی علی‌اشرف نوبتی سال ١٣١٠ در کرماشان چشم به جهان گشود. این شاعر نام‌آشنا صبح امروز در سن ٩٠ سالگی درگذشت.

زنده‌یاد پرتو کرماشانی به دو زبان کوردی و فارسی شعر می‌سرود و در کنگره مشاهیر کورد از وی به عنوان یکی از مفاخر زنده کورد تقدیر شده بود.

غزل‌های کورد و کتاب «کوچه‌ باغی‌ها» از آثار این شاعر کرماشان است.

کمیته فرهنگ و زبان جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان در پیامی درگذشت پرتو کرماشانی را به آحاد خلقمان در کرماشان، روژهلات و سراسر کوردستان تسلیت گفته است.