سه کتابچه‌ی تازه درباره اندیشه‌های رهبر خلق کورد منتشر شد

سه کتابچه‌ی آزادکردن زندگی انقلاب زنان، کنفدرالیسم دموکراتیک و خلق دموکراتیک در دسترس عموم قرار گرفت.

این سه کتابچه توسط مؤسسه ابتکار بین‌المللی برای آزادی عبدالله اوجالان تهیه شده و از آثار مختلف اوجالان برگزیده شده‌اند تا خوانندگان را با دیدگاه رهبر خلق کورد در این زمینه‌ها آشنا نماید. کمیته آزادی اوجالان در باشور کوردستان مسئولیت چاپ و انتشار آن را برعهده گرفته است.

کتابچه آزادکردن زندگی انقلاب زنان؛ توسط دارا سبحان از انگلیسی به کوردی ترجمه شده است

در سال‌های اخیر اوجالان چندین بار اشاره کرده که سطح آزادی زن در هر جامعه‌ای، سطح آزادی خود آن جامعه را نشان می‌دهد. وی در مصاحبه‌هایش بر این موضوع تاکید نموده و می‌گوید: "برای من آزادی زن از آزادی میهن باارزش‌تر است." ایده تدوین کتابچه‌ای درباره آزادی زنان این‌گونه به‌میان آمد.

کتابچه کنفدرالیسم دموکراتیک توسط آوات احمد سلطان از انگلیسی به کوردی ترجمه شده است

بیش از ۳۰ سال حزب کارگران کوردستان-پ‌ک‌ک برای حقوق مشروع خلق کورد مبارزه کرده است. با شعار "مبارزه ما، جنگ ما برای رهایی است" مسئله کورد را به موضوعی جهانی تبدیل کرد بر تمام خاورمیانه تاثیرگذار است و یک راه حل مناسب را برای مسئله کورد معرفی نموده است.

کتابچه خلق دموکراتیک توسط دیار سیروان بلال از ترکی به کوردی ترجمه شده است

"خلق دموکراتیک" اسم این پروژه‌ی بدیل است. اوجالان همه را فرامی‌خواند که در این چهارچوب، زندگی آزاد و انسانی را بنیان بگذارند و از آن حمایت کنند. صدای اوجالان به‌عنوان صدای صلح و منطق خیلی مهم است اما اکثرا می‌خواهند این صدا را در سلول انفرادی زندان امرالی خفه کنند و در انزوای مطلق نگه‌اش دارند. آزادی وی نه‌تنها به‌نفع کوردها؛ به‌نفع همه خلق‌های خاورمیانه است.

حالا این کتابچه‌ها در تمام کتابخانه‌ها در دسترس‌اند.