تحریم جشنواره فیلم سلیمانیه از سوی سومین فیلم روژاوای کوردستان

پس از آنکه دو فیلم سینمایی محصول روژاوای کوردستان پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم سلیمانیه را تحریم کردند، فیلم دیگری نیز از این جشنواره انصراف داد.

پس از انصراف هر دو فیلم "فصل تمشک"  و "برای آزادی" از پنجمین فستیوال فیلم سلیمانیه مستند "روناک" نیز از این جشنواره انصراف داد. این اقدام در راستای موضع‌گیری در مقابل محدود نمودن فیلم "برای آزادی" بود.

پس از آنکه روز گذشته کومین فیلم روژاوا در مقابل ممنوعیت نمایش فیلم "برای آزادی" در پنجمین فستیوال فیلم سلیمانیه تصمیم گرفت هر دو فیلم خود به نام‌های "فصل تمشک" و "برای آزادی" به شیوه‌ی رسمی از این فستیوال خارج نماید، تهیه کنندگان مستند "روناک" نیز در همبستگی با کومین فیلم روژاوا تصمیم گرفتند از پنجمین فستیوال بین‌المللی فیلم سلیمانیه انصراف دهند.

تهیه کنندگان مستند روناک در پیامی رسمی که به شورای سازمان دهنده جشنواره فرستادند، انصراف خود را اعلام کردند.