ترانه نوروز ٢٠٢٢؛ «آتش نوروز را بیافروز»

ترانه مراسم‌های نوروزی امسال اعلام شد. حزب دمکراتیک‌ خلق‌ها نماهنگ ترانه نوروز ٢٠٢٢ را منتشر کرد.

نوروز سال تازه با شعار «روز روز پیروزیست» گرامی داشته می‌شود. برنامه‌های نوروز ٢٠٢٢ اعلام شد.

اعلامیه نوروز از سوی کنگره جوامع دمکراتیک، جنبش زنان آزاد، حزب دمکراتیک خلق‌ها و احزاب ائتلاف کوردستانی در نشستی مطبوعاتی اعلام گردید.

در نشست مطبوعاتی ترانه و نماهنگ نوروز ٢٠٢٢ معرفی شد. ترانه «آتش نوروز را بیافروز» از سوی هنرمند محمد پیروسی تهیه شده است.