دستگیری دو سیاستمدار زن در آمَد

ناشیده توپراک، رئیس مشترک شهرداری فارقین و روژدا بارش از گردانندگان جمعیت زنان رُزا در شهر آمَد دستگیر شدند

چماقداران پلیس ترک صبح امروز به منازل ناشیده توپراک و روژدا بارش هجوم بردند و این دو زن سیاستمدار را دستگیر کردند.

اعلام شد که توپراک و بارش به اداره مرکزی پلیس در شهر آمَد منتقل شده‌اند.