واکاوای فِمِساید در شماره‌ی تازه‌ی نشریه «زنان شرق» + دانلود نشریه

شماره ٣٣ نشریه «زنان شرق» ارگان مطبوعاتی کژار منتشر شد

نشریه «زنان شرق» به عنوان ارگان مطبوعاتی جامحه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) مجله‌ای سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی است. این نشریه در تازه‌ترین شماره خود به واکاوی فِمِساید (قتلعام زنان) پرداخته است.

گردانندگان «زنان شرق» در مورد شماره تازه مجله خود اعلام کرده‌اند: برای پایان دادن به اقدامات نسل‌کشانه، فاشیستی و آنتی‌دمکراتیک و ذهنیت و سیستم اعدام، جامعە زنان روژهلات کوردستان کارزاری بنام «در برابر اعدام و نسل‌کشی زنان، زمان دفاع حیات آزاد است» را آغاز نمودند. دلایل آغاز چنین کارزاری بایستی به‌خوبی درک شود. زیرا در ایران و روژهلات کوردستان در برابر زنان و خلق‌ها، سیاست نسل‌کشی اعمال می‌شود و در برابر چنین سیاستی نیاز به مبارزات نیرومندی وجود دارد. در برابر اعدام و زن کشی بایستی از حیات آزاد دفاع نماییم.

به این دلیل ما همچون هئیت تحریریه‌ی زنان شرق تصمیم گرفتیم که شماره‌ی ٣٣ نشریه‌‌ی زنان شرق را به فِمِساید و ابعاد آن در کوردستان و جهان اختصاص دهیم.

در این شماره مباحثی همچون رهنمود رهبر آپو که در این خصوص ذکر شده و رهنمود جامعه زنان روژهلات کوردستان (کژار) و در ادامه فمنیست چیست، ابعاد جنگ‌های داخلی و كوردستان نابودی سيستماتيك و فِمِساید، خاورمیانه، میلیتاریسم، زن و زندگی و در اخر  اگاهی از خود دفاعی در برابر سیستم متجاوز و ... را از جوانب مختلف مورد موشکافی قرار داده‌ایم."

برای دریافت و مطالعه شماره ٣٣ «زنان شرق» [[اینجا]] را کلیک کنید.