اعتصاب رانندگان کامیون دومین روز خود را پشت سر گذاشت

اعتصاب رانندگان کامیون امروز در دومین روز متوالی ادامە داشت. کامیونداران نقاط مختلف ایران در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها و گرانی قطعات یدکی دست از کار کشیدە و بە اعتصاب سراسری اول مهر پیوستەاند

اعتصاب رانندگان کامیون امروز در دومین روز متوالی ادامە داشت. کامیونداران نقاط مختلف ایران در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها و گرانی قطعات یدکی دست از کار کشیدە و بە اعتصاب سراسری اول مهر پیوستەاند

 

اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان ایران با انتشار فراخوانی از رانندگان کامیون خواسته که در اعتصاب سراسری کە از امروز اول مهر آغاز شد شرکت کنند.

در این فراخوان ۱۵ خواسته رانندگان کامیون و ترانزیت که برای دستیابی به آنها اعتصاب خواهند کرد، بیان شده است.

 

از جمله این خواسته‌ها می توان بە افزایش حقوق، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی و حذف دلالان از پایانه‌های باربری‌ و نظارت بر برخوردهای سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی اشارە کرد.

 

اعتصاب کامیونداران روز گذشتە در شهرهای اورمیه، کرج و بروجرد آغاز شده بود و امروز با پیوستن شهرهای تبریز، یزد، اراک، مبارکه، نهبندان، نیشابور، خرمشهر، بندر خمینی، بندرعباس، زرین شهر، شهررضا و چرمهین اصفهان ادامه داشت.

 

کامیونداران ایران در یکسال گذشته دستکم دو بار با خواسته های مشابه اعتصاب کرده‌اند.