بیانیه جوامع زنان کوردستان در مورد قتل جرج فلوید از سوی پلیس نژادپرست آمریکا

شورای اجرایی ک.ژ.ک اعلام کرد، ما این جنایت نژادپرستانه را محکوم می‌کنیم که توسط نیروهای دولتی انجام شده است.

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان ک.ژ.ک نارضایتی خود در مورد قتل جرج فلوید توسط پلیس آمریکا اعلام کردو گفت، کشتن جرج فلوید بخشی از جنگ دولت علیه جامعه است.

در بیانیه‌ی شورای اجرایی ک.ژ.ک آمده است:

"در ۲۵ مه ۲۰۲۰ در شهر مینیاپلیس آمریکا یک شهروند آفریقایی آمریکایی با نام جرج فلوید توسط پلیس کشته شد. ما این جنایت نژادپرستانه را که توسط دولت انجام شده است، محکوم می‌کنیم. متاسفانه این جنایت نه اولین جنایت سیاسی است و نه آخرین نیز خواهد بود. در ۱۹ فوریه‌ی ۲۰۲۰ در شهر هاناو آلمان دو شهروند کورد به همراه ٨ تن دیگر توسط یک نژادپرست قربانی شدند. کوردها به جرم کورد بودن هر روز مورد حمله قرار گرفته و کشته می‌شوند.

باید چنین حملاتی به عنوان جنایتی فردی تلقی نشوند و بلکه به عنوان حمله‌ای در عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی دیده شده و اینگونه تشریح شوند. تا زمانی که نژادپرستی در چهارچوب دولت ملت و کاپیتالیسم مورد تشریح قرار نگیرد، افراد نمی‌توانند علیه آن به مبارزه پرداخته و با آن مقابله کنند.

ما کوردها تحت حملات نژادپرستانه قرار داریم و به ریشه‌های نژادپرستی و اشغالگری بسیار توجه می‌کنیم. این خلق صدها سال است برای آزادی و حقوق خود تلاش و مبارزه می‌کند و ما در این راستا قربانیان زیادی داده و در آینده نیز خواهیم داد. این فشارها، اشغالگری و سرکوب امری طبیعی و یا تقدیر نیست.

کشتن جرج فلوید بخشی از جنگ دولت علیه جامعه است. در سالهای اخیر دولت‌ها اقدامات امنیتی خود را افزایش داده‌اند و تهدید بزرگی علیه نیروهای اپوزسیون و منتقدان ایجاد کرده‌اند. به گزارش رسانه‌های آمریکا در سال گذشته ۱۰۹۹ تن کشته شده‌اند. امروز نیز در همه‌ی عرصه‌ها و سطوح سطح هژمونی دولت‌ها افزایش یافته است.

زمانی که این سیستم اشغالگر و سرکوبگر خود را بیشتر تحمیل می‌کند، آنگاه مبارزه و مقاومت علیه آن هم افزایش می‌یابد. مبارزات متحد علیه این سیستم، نژادپرستی، کاپیتالیسم و دولت-ملت و برساخت سیستمی آلترناتیف بسیار مهم است. با ایجاد سیستمی دمکراتیک، از اکولوژی و آزادی زنان دفاع می‌شود و از این راه انتقام همه‌ی شهدا و جان‌باختگان گرفته شده و از همه‌ی کشتارها و قتل‌عام‌های غیر منتظره نیز ممانعت به عمل خواهد آمد."