خودکشی یک زندانی در زندان زاهدان

​​​​​​​روز شنبه ۲٨ مهر یک زندانی محبوس در زندان زاهدان با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد

روز شنبه ۲٨ مهر یک زندانی محبوس در زندان زاهدان با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد

 

این زندانی که نام وی سعید براوی ۲۶ ساله اعلام شده است به دلیل بدرفتاری مسئولین زندان با خانواده‌ی وی اقدام به خودکشی کرده است.

 

گفته می‌شود خانواده‌ی این زندانی برای پیگیری وضعیت مرخصی وی به دفتر قاضی ناظر بر زندان مراجعه کرده‌اند اما منشی قاضی ناظر با بدرفتاری آنها را از دفتر قاضی ناظر بیرون کرده است.

 

پس از این اتفاق این زندانی از منشی مذکور شکایت کرده اما به شکایت وی رسیدگی نشده است‌، به همین دلیل این زندانی اقدام به خودکشی کرده است.

 

سعید براوی ۲۶ ساله از سال ۹۵ با جرایم مربوط به مواد مخدر در زندان به سر می‌برد.