گریلای م.ل.ک.پ- کردستان در زاپ به شهادت رسید

م.ل.ک.پ- کردستان اعلام کرد که گریلا شوین سوگوت با کد سازمانی "سارین آواز" در حملات هوایی ٢۶ شهریور سال جاری به عرصه زاپ به کاروان شهدای راه آزادی پیوست

م.ل.ک.پ- کردستان اعلام کرد که گریلا شوین سوگوت با کد سازمانی "سارین آواز" در حملات هوایی ٢۶ شهریور سال جاری به عرصه زاپ به کاروان شهدای راه آزادی پیوست

 

در اطلاعیه حزب مارکسیست لنینیست کمونیست-کردستان آمده است که سارین سال ١٩٩٢ در شهر آمَد چشم به جهان گشوده و در آوریل ٢٠١۶ / فروردین ١٣٩۵ به نیروهای گریلا ملحق شده است.

م.ل.ک.پ – کوردستان در بیانیه خود آورده است: رفیق سارین آواز (شوین سوگوت) در جبهه‌های مقدم نبرد شنگال جای گرفته بود، وی ٢۶ شهریور همراه با گریلاهای یژاستار در سنگر‌های مقاومت حین حملات هوایی ارتش غاصب ترکیه به شهادت رسید. مراتب همدردی خود را با خانواده وی و تمام خلق کردستان و انقلابیون اعلام می‌داریم."