ویروس کرونا تاکنون جان ۴١ هزار نفر را در سراسر جهان گرفته است

هر ساعت بر تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان افزوده می‌شود. بر اساس تازه‌ترین آمار جهانی شمار مبتلایان به بیماری کووید١٩ در سراسر جهان به حدود ٨۵٠ نفر رسیده است. انتظار می‌رود در کمتر از چهار روز دیگر این تعداد به یک میلیون مورد افزایش یابد

اواسط نوامبر سال ٢٠١٩ برای اولین بار ویروس کرونا در شهر ووهان کشور چین آشکار شد، دولت چین تا ٧ ژانویه ٢٠٢٠ بر پنهان‌کاری در مورد این بیماری پای فشرد و امروز پس از سه‌ماه کروناویروس که اکنون با نام رسمی کووید١٩ شناخته می‌شود در ٢٠١ کشور جهان شیوع پیدا کرده است.

بنابر آمارهای جهانی تعداد مبتلایان به کروناویروس در جهان به ٨۴۶ هزار نفر رسیده است. تنها در شبانه‌روز گذشته ۶١ هزار و ۶٢٢ نفر بر شمار بیماران افزوده شده و ٣.٧١۴ بیمار جان خود را از دست داده‌اند. آمریکا با ١٨٠ و ٧٨٩ فرد بیشترین تعداد بیماران ویروس کرونا را در خود جای داده است.

ده کشور که تاکنون دارای بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان کرونا بوده‌اند به شرح زیر می‌باشند.

١-ایالات متحده آمریکا: ١٨٠ هزار و ٧٨٩ مبتلا، ٣.۵٨٠ فوتی و ٣.٩٨١ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

٢- ایتالیا: ١٠۵ هزار و ٧٩٢ مبتلا، ١٢.۴٢۵ فوتی و ۴.٠٢٣ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

٣- اسپانیا: ٩۴ هزار و ۴١٧ مبتلا، ٨.٢۶٩ فوتی و ۵.۶٠٧ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

۴- چین: ٨١ هزار و ۵١٨ مبتلا، ٣.٣٠۵ فوتی و ۵٢٨ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

۵- آلمان: ٧٠ هزار و ٩٨۵ مبتلا، ۶٨٢ فوتی و ١.٩٧٩ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

۶- فرانسه: ۵٢ هزار و ١٢٨ مبتلا، ٣.۵٢٣ فوتی و ۵.۵۶۵ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

٧- ایران: ۴۴ هزار و ۶٠۵ مبتلا، ٢.٨٩٨ فوتی و ٣.٧٠٣ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

٨- بریتانیا: ٢۵ هزار و ١۵٠ مبتلا، ١.٧٨٩ فوتی و ١۶٣ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

٩- سوئیس: ١۶ هزار و ۶٠۵ مبتلا، ۴٣٣ فوتی و ٣٠١ فرد با وضعیت جسمی وخیم.

١٠- ترکیه: ١٣ هزار و ۵٣١ مبتلا، ٢١۴ فوتی و ۶٢٢ فرد با وضعیت جسمی وخیم.