سزای تمللی: مخاطب در امرالی‌ست

رئیس مشترک کل حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.دپ، سزای تمللی در بیانیه‌ای اعلام کرد آنجایی که لازم است دیدارهای آشتی در آنجا صورت بگیرد امرالی‌ست.‌ وی گفت آنها حاضرند از اقداماتی اینچنینی حمایت کنند.

سزای تمللی با یک هیئت همراه از مرکز عمومی سندیکاهای کارگری خدماتی مدیریتی محلی شهرداری‌ها در آنکارا دیدار کرد. وی در هنگام این دیدار به مشکلات اساسی کارگرها اشاره کرده و گفت: همراه هم به دنبال راه حل هستیم.

 

تمللی گفت: در انتخابات شهرداریها، سندیکاها نیز پاسخی محکم به سیستم قیمها خواهند داد. مبارزه‌ی ما مبارزه‌ای دمکراتیک است. بیایید تا با هم در راه دمکراسی مبارزه کنیم. مبارزات دمکراتیک مبارزات کارگران است.

 

تمللی به این مسئله اشاره کرد که  مدت کوتاهی تا انتخابات شهرداری‌ها مانده است، در این انتخابات قدمی مهم برای خلقم‌ان برخواهیم داشت. نباید این مسئله‌ی مهم فقط به سیاست واگذار شود. ما می‌خواهیم هم زمان برای مبارزات سندیکاها، موانع بر سر راه آشتی و دمکراسی را نیز برداریم.

 

همچنین رئیس کل سندیکاها اردال بوزکورت به این مسئله اشاره کرد که با روی کار آمدن قیمها ،۱۷۰۰ عضو آنها از کار برکنار شده است. وی گفت: همگان باید بدانند آنچه روی داده غیر‌قانونی است.

 

بوزکورت اعلام کرد: اگر نیروهای دمکراتیک این کشور با هم متحد شوند می‌توانند همه‌ی موانع را بردارند. انتخابات شهرداریها به همین معناست. در مورد مسائل محلی می‌توانیم با هم متحد شویم و رژیم تک نفره [اردوغان] را در هم بشکنیم.

 

سزای تمللی در میانه‌ی این دیدار به پرسشهای روزنامه‌نگاران پاسخ داد. وی در مورد فراخوانی که برای آشتی در روز سه‌شنبه در نشست حزبش انجام داده بود گفت: این فراخوان برای هم پیمانی آ.ک.پ و م.ه.پ نبود. اعمال آنها در پیش روست. پیام من برای جامعه‌ی ترکیه بود. الان جنگی در جریان است، برای پایان دادن به این جنگ در پروسه‌ی چاره‌یابی اقدامات مهمی انجام شده بود. این جامعه نتایج مهمی بدست آورده بود و به همین دلیل مخاطب ما در امرالی‌ست.

 

زمانی که شما دور میز امرالی نشستید مشخص شد که می‌توان برای آشتی گام برداشت. زمانی که میز مذاکره را ترک کردید جنگ در این کشور آغاز شد. این صاحبان قدرت آینده‌ی سیاسی خود را بر اساس این جنگ بنیاد نهاده‌اند. باید به این حکومت پایان داده شود. مبارزات برای آشتی به همین دلیل اهمیت دارد. اگر طرفهای جنگ بخواهند با هم بر سر میز مذاکره بنشینند این جنگ به دست کسانی که مخاطب نیستند تمام نخواهد شد. به همین دلیل من آدرس امرالی را دادم، ما باید این پروسه را قویتر کنیم.