وزیر صنعت کابینه روحانی استعفا داد

در پی تشدید اختلافات داخلی حکومت در ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت استعفا داده و بدین تریب یکی دیگر از تیم کابینە روحانی کناره‌گیری کرده است. دفتر محمد شریعتمداری البته تاکنون استعفای او را تأئید نکرده است

در پی تشدید اختلافات داخلی حکومت در ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت استعفا داده و بدین تریب یکی دیگر از تیم کابینە روحانی کناره‌گیری کرده است. دفتر محمد شریعتمداری البته تاکنون استعفای او را تأئید نکرده است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز استعفای خود را بە دولت ارائە کردە است.

 

او قرار بود به دنبال امضای ٧٠ نماینده مجلس، سوم مهرماه در مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

 

به نقل از خبرگزاری امنیتی تسنیم تشدید مشکلات بخشِ تولید، عاملی شده تا شریعتمداری پیش از استیضاح، خود رسما استعفا نامه‌اش را بە دولت ارایە دهد.

 

محمد شریعتمداری طی روزهای گذشتە با شرکت در یک برنامە تلویزیونی، ضمن اعتراف بە فساد در بدنە وزارت صنعت گفتە بود کە  وزارتش، فهرستی از متقلبان در حوزە واردات خودرو را منتشر کردە است.

 

روز گذشته هم ٧ معاون وزیر صنعت درپی ابلاغِ قانونِ جدیدِ منعِ بکارگیری بازنشستگان، استعفا کرده بودند.

.

در چند ماه اخیر و پس از بالاگرفتن تورم اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا علیە ایران و اعتراضات مردمی، چندین وزیر کابینەی روحانی از جملە ولی اللە سیف، رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد، پس از استیضاح در مجلس از کار برکنار شدند.