بسی ارزنجان زنان را به شرکت در راهپیمایی‌های ١٠ اکتبر فراخواند

بسی ارزنجان، عضو شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان در گفتگو با خبرگزاری فرات زنان را به مشارکت در فعالیت‌های ١٠ اکتبر «روز جهانی آزادی اوجالان» فراخواند.

به مناسبت توطئه بین‌المللی ٩ اکتبر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، کارزار اعلام شده از سوی ک.ج.ک و ک.ژ.ک و همچنین روز ١٠ اکتبر که به عنوان روز جهانی آزادی اوجالان نامگذاری شده است خبرگزاری فرات نیوز با بسی ارزنجان از اعضای شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) گفتوگو کرد.

بسی ارزنجان در آغاز سخنان خود به توطئه بین‌المللی ٩ اکتبر ١٩٩٨ علیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان اشاره کرده و ضمن محکومیت توطئه‌گران  یاد و خاطره شهیدان مرحله "نمی‌توانید خورشیدمان را از ما بگیرید"، شهیدان مقاومت هفتانین و تمامی شهیدان راه آزادی کوردستان را گرامی داشت.

ارزنجان در ادامه یادآور شد که توطئه ٩ اکتبر همزمان توطئه گسترده‌ای فرادستان مردسالار است که علیه آزادی زنان صورت گرفته و افزود:"یکی از دلایل اصلی توطئه بین‌المللی، تلاش‌های رهبری برای آفرینش زنان آزاد بود که نیروهای هژمونیک جهانی خط قرمزی را دور آن کشیده بودند. همچنین دلیل دیگر آفرینش کورد آزاد از سوی رهبر آپو بود که از خاکستر خود برمی‌خواست."

بسی ارزنجان خاطرنشان کرد، رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به عنوان مبارز راه حقیقت نقاب‌های مردهای هژمونگرا را یکی پس از دیگری به زیر کشید و دروغ‌های آنان را برملا کرد، علیه سیستم دروغ مبارزه‌ای بی‌وقفه را به پیش برده و تاریخ آزادی را به نگارش درآورد.

برای اولین بار در تاریخ، آزادی ملت را با آزادی زن گره زد

بسی ارزنجان سپس افزود:"در تاریخ برای اولین بار یک رهبر، انقلاب آزادیخواهی یک خلق، آزادی بشریت را به آزادی زن گره زد. آزادی زن را به عنوان انقلاب در بطن انقلاب تعریف کرد. این نگرش و ایده خود نشانه‌ هشیاری عمیق تاریخی، اراده‌مند، خلاقانه و مبتکرانه می‌باشد. رهبر ما از این لحاظ با تمامی رهبران انقلاب‌های دیگر متفاوت است. هیچگاه نپذیرفت که زن متعلق به مرد و یا دولت باشد. از اینرو برای پیشبرد هویت زن اقدام به تشکیل سازماندهی خودمدیر زنان نموده و برنامه و عملکرد آنرا نیز پیشکش کرد."

زنان بیش از همه از رهبری صیانت کردند

عضو شورای اجرایی ک.ژ.ک توطئه ٩ اکتبر را پلیدترین توطئه تاریخ بشریت خواند که علاوه بر هدف قرار دادن یک ملت، مبارزه آزادیخواهی زنان را نیز هدف قرار داد و افزود:"آنان که در ٢٢ سال گذشته بیش از همه علیه توطئه ایستادگی کردند و از رهبری صیانت به عمل آوردند زنان بودند. مبارزه زنان بر مبنای خط فدایی، با مقاومت جنبش آزادیخواهیمان، خلقمان، نیروهای گریلایمان و دوستانمان توطئه بین‌المللی خنثی شد. مبارزه ما با نیرومندی به پیش می‌رود و مقاومت ما ادامه دارد. علیه اعمال و ذهنیت دولت فاشیست ترکیه که دشمن زنان است، رژیمی جانی و اشغالگر است، مقاومت ما تا پایان ادامه خواهد یافت. زنان کورد با شعار «آزادی رهبری آزادی ماست» مبارزات خویش علیه توطئه بین‌المللی را ماندگار می‌کنند."

کارزارهای ک.ج.ک و ک.ژ.ک مداخله در مقطع قتل‌عام است

بسی ارزنجان کارزار «حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست، زمان آزادی فرا رسیده» را که از سوی ک.ج.ک و کارزار «علیه کشتار زنان، زمان خودفاعی زنان آزاد و جامعه فرارسیده» از سوی ک.ج.ک را خاطرنشان کرده و افزود این دو به موازات همدیگر و در یک راستا ادامه دارند.

بسی ارزنجان افزود که نیروی پیشاهنگ دینامیک این مرحله، نیرویی که بیش از همه از کارزار‌ها صیانت به عمل آورده زنان هستند.

ارزنجان خاطرنشان کرد که هدف اساسی کارزار‌ها آزادی رهبر خلق کورد است.

فراخوان به مشارکت زنان در راهپیمایی‌های ١٠ اکتبر

بسی ارزنجان در ادامه به کارزار جهانی روز ١٠ اکتبر که از سوی 'ابتکار عمل آزادی اوجالان' در سطح بین‌المللی آغاز اشاره کرده و افزود:"این فراخوان بسیار بامعنا و صحیح است. زنان کورد همراه با زنان خاورمیانه و جهان در این مرحله انقلاب زنان را به پیش می‌برند. زنان کورد پیشاهنگی انقلاب زن را بر عهده گرفته‌اند. فلسفه آزادی که از سوی رهبری ارائه شده با تحلیل‌ها، پیشنهادات و دستورالعمل‌هایی در سطح جهان به آفرینش زنان آزاد انجامیده است، زنان در سطح جهان استقبال بی‌نظیری از آن کرده‌اند، رهبرمان راه زندگی صحیح، راه زندگی آزاد و جداگانه را به زنان نشان داده است."

بسی ارزنجان در پایان سخنان خود گفت:"از تمامی زنان جهان می‌خواهم که ١٠ اکتبر، روز جهانی آزادی اوجالان فعالانه در راهپیمایی‌ها شرکت کنند. ما می‌توانیم همزمان وحدت و مبارزه آزادی زنان را فراهم کنیم. زنانی که خواستار آزادی هستند به این واقعیت واقف هستند. آزادی رهبر ما آزادی تمامی زنان جهان است. بر این مبنا از تمامی زنان دعوت می‌کنیم که فعالانه در گردهمایی‌ و راهپیمایی‌های ١٠ اکتبر شرکت کنند."