"اراده، پیروزی را به ثمر رساند"

  پاژک: رفقای ما در داخل و خارج از زندان با اعتصاب غذای شش ماهه پیروزی اراده را مسجل کردند.

  شورای رهبری حزب آزادی زنان کردستان پاژک درباره‌ی پایان یافتن کارزار اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ در محکومیت حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان بیانیه‌ای کتبی منتشر نمود؛"در آغاز به لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د که با عزمی راسخ کارزاری تاریخی را شکل داده، به تمامی انقلابیونی که در این مقاومت جای گرفتند و همچنین به زندانیان سیاسی درود می‌فرستیم و روحیه‌ی مقاومت‌گر آن‌ها را می‌ستاییم."

  در ادامه بیانیه‌ی پاژک آمده است‌،"قبل از هر چیز رفقایمان امید آجار، یونجا آکجی، زولکوف گزن، اوغور شاکار، آیتن بچت، زهرا ساغلام، مدیا چنار، سراچ یوکسک و معصوم پامای که علیه انزوای تحمیلی روحیه‌ی فدایی و مقاومتی تاریخی از خویش به نمایش گذاشتند یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب را گرامی می‌داریم. آنان مقاومت را به اوج رساندند و  فدا نمودن جانشان صیانت از رهبری را بر عهده گرفته و پیوستگی خویش را اثبات نمودند. با شهیدان پیمان می‌بندیم که راه روشن آنان را پی‌گیریم.

  در آغاز به لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د که با عزمی راسخ کارزاری تاریخی را شکل داده، به تمامی انقلابیونی که در این مقاومت جای گرفتند و همچنین به زندانیان سیاسی درود می‌فرستیم و روحیه‌ی مقاومت‌گر آن‌ها را می‌ستاییم. نیروی پیشاهنگ زنان جامعه در شخص لیلا گوون بار دیگر نشان داده شد.

  علی‌رغم تمامی حملات و رفتار تحقیر آمیز علیه مادران روسری سپید آنان از تحصن مقابل زندان‌ها عقب‌ ننشستند، به وجدان جامعه و صدای آن مبدل شدند. به مقاومت آنان درود می‌فرستیم و این ظفر را به آنان تبریک می‌گوییم. مادران روسری سپید علیه سیاهی فاشیسم به پا خواستند و در تاریخ جای گرفتند. ایستار شرافتمند و ارزشمند مادرانه را با مقاومت خویش به نمایش گذاشتند. موضعی که بر زندگی اجتماعی برابر، آزاد و دمکراتیک اصرار می‌نماید شایسته مصائب مادران است. هتک حرمت به مادرانمان را هرگز از یاد نخواهیم برد و تقاص آن را با تداوم مبارزه پس خواهیم گرفت.

  رفقای ما در داخل و خارج از زندان با اعتصاب غذای شش ماهه اعلام کردند که حصر را هیچ گاه نمی‌پذیرند و اینچنین پیروزی اراده را رقم زدند. موضعی که اعلام می‌دارد،"زندگی بدون رهبری هیچگاه قابل قبول نیست" موضع زنان کرد و جامعه است. مقاومتگران یکبار دیگر نشان دادند که تاریخ آزادی را مقاومتگران می‌نویسند و پیروزی از آن آنان است. آنان با مقاومتی تاریخی در سیاست‌های توطئه‌گران که در شخص رهبرمان بر خلقمان اعمال می‌شد مداخله نمودند و علیه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ که از راه اعمال زور و ستم خواهان تسلیم گرفتن خلق کردستان و خفه نمودن نیروهای دمکراتیک ترکیه با توسل به تهدید، توطئه و فشار است، از اراده‌ی آزاد و دمکراسی صیانت نمودند. این مقاومت بی‌نظیر شکست بزرگی را بر حکومت آ.ک.پ تحمیل کرد و راه را برای مبارزه دمکراسی و آزادی گشود. مبارزه علیه فاشیسم مرحله‌ای نو را آغاز کرد، جبهه‌ی مقاومت را تقویت کرد و به جامعه امید بخشید.

  بر این باوریم سازمان‌های پزشکی و نهادهای سیاسی دمکراتیک در مرحله‌ی مداوای مقاومتگران حساسیت لازم را مد نظر قرار داده و از آنان می‌خواهیم به وظایف خویش عمل نمایند.

  مقاومتگران برای صیانت از رهبر آپو به مسئولیت خویش عمل کرده‌اند و بیرق مقاومت را به جامعه واگذار نمودند. مقاومتگران زندان با کردار خویش پیام لازم را اعلام نموده‌اند، اکنون نوبت زنان و جوانان است تا برای آزادی  و تغییرات دمکراتیک بپاخیزند و آینده‌ی خویش را شکل دهند. ما؛ حزب آزادی زنان کردستان تا زمانیکه شرایط انزوا در امرالی بر رهبر آ‌پو، که هستی ماست، پایان نیابد و رهبری آزاد نگردد، مبارزه و مقاومت اجتماعی را با مرکزیت رهبری ادامه می‌دهیم. تا پایان دادن به حکومت آ.ک.پ هر مکانی را به عرصه‌ی مبارزه مبدل خواهیم کرد. به این امر واقف هستیم تا زمانیکه رهبر آپو آزاد نگردد هیچکدام از مسائل حل نخواهند شد. تا زمانی که رژیم فاشیست، استعمارگر، جنسیت‌‌گرا و تک‌گرای ترک دمکراتیک نگردد حصر پایان نیافته است.

  زنان در ترکیه قربانی سیاست‌های جنسیت‌گرایانه و فرهنگ خشن می‌شوند. تهدید و فشارهای فاشیسم در همه‌ی عرصه‌های زندگی بویژه نهاد‌های سیاسی و قانونی وجود دارد. زمان آن رسیده است که حاکمیت اردوغان دیکتاتور پایان یابد و آزادی به ثمر نشیند. زمان آن رسیده است که از حاکمیت مردسالار و فاشیست حسابخواهی کنیم و مبارزات آزادیخواهی زنان را گسترش بخشیم. زمان آن رسیده است که علیه سیاست‌ جنسیت‌گرایی، ملی‌گرایی، فاشیسم، میلیتاریسم و دستگیری‌ها به شیوه‌ای موثر به مبارزه برخیزیم. همه‌ی زنان را به اتحاد و همبستگی علیه سیاست‌های فاشیستی فرامی‌خوانیم، مبارزه‌ای رادیکال که با آن واقعیت ترکیه جدید را رقم زنیم."