آغاز کارزار گسترده «صد دلیل برای محاکمه‌ی دیکتاتور»

کارزار «صد دلیل برای محاکمه‌ی دیکتاتور» توسط جنبش زنان کورد در اروپا (TJK-E) برای محاکمه‌ی اردوغان در رابطه با قتل ۱۰۰ زن و کودک شمال، جنوب و روژاوای کوردستان و یا خارج از میهن از سوی دولت ترکیه آغاز شد.

کارزار صد دلیل برای محاکمه دیکتاتور، پس از جلسه‌ی کمیته‌ی تدارکات که متشکل از زنان کورد و ده‌ها زن دیگر از فرهنگ‌ها و عقاید و جنبش‌های متفاوت دیگر هستند، اعلام شد. تصمیم گرفته شد که هر کس در حد امکانات خود و در سطح کشورها و جنبشهایشان و با ارتباط با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای گسترش این کمپین و جمع‌آوری امضا کار و فعالیت کند.

این کارزار شامل چند مرحله است، در مرحله‌ی اول که تا ۸ مارس ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت برای جمع‌آوری ۱۰۰ هزار امضا در وبسایت کارزار می‌باشد.

همچنین با پر کردن رسمی فرم امضا که در همان سایت است:  https://100-reasons.org/materials/

در این سایت داستان صد زن و کودک که در نتیجه‌ی ترور اردوغان زندگی خود را از دست داده‌اند، آمده است.

در مرحله‌ی دوم بر روی امضاها کار شده و برای چندین سازمان بین‌المللی فرستاده می‌شود. کار در دو سطح انجام می شود؛

اول دادگاهی رسمی با شرکت گروهی از زنان وکیل، قاضی، دادستان عمومی که این گروه از هم اکنون دست به کار شدند.

مرحله دوم هم انجام کنفرانسی که نه تنها زنان کورد بلکه زنان دیگر هم در آن شرکت می‌کنند.

مرحله‌ی سوم برای برگزاری دادگاه خلق به شیوه‌ی کنفرانسی کار شده است. در این دادگاه با روشهای مختلف موضوع ترور ۱۰۰ زن و کودک بررسی می‌شود.

کسانی که نمی‌توانند کمپین را بر روی سایت امضا کنند یا با چگونگی آن آشنایی ندارند، می‌توانند توسط نزدیکان خود فرم را دانلود کرده و هم خود آنرا امضا کرده و هم امضای افراد دیگر را جمع کرده و آنرا از طریق راههای ارتباطی که در سایت آمده است، به دست کمیته‌ی تدارکات برسانند.

در جاهایی هم که امکان داشته باشد محل جمع آوری امضا ایجاد می‌شود. جمع آوری امضا هیچ محدودیت اتنیکی، نژادی، دینی و دولتی ندارد و همه می‌توانند آنرا امضا کنند.

نتایج آن به دستگاه‌های رسمی مانند سازمان ملل، دادگاه لاهه برای جنایات جنگی، دادگاه حقوق بشر اروپا و سایر سازمان‌ها فرستاده می‌شود تا این ترورها به عنوان ژنوساید پذیرفته شوند.

این کارزار با پیشاهنگی زنان (جنبش زنان کورد در اروپا) برگزار می‌شود و تعداد زیادی از سازمان‌ها، جنبش‌ها و دستگاه‌های زنان در سطح بین‌المللی در آن شرکت می‌کنند. کمیته‌ی زنان جنوب کوردستان نیز شرکت خود در این کمپین را اعلام کرد.

هدف اصلی این کمپین گسترده جلب توجه عمومی به اقدامات رژیم فاشیست ترکیه و همدستانش در ارتکاب جنایت علیه زنان است.