کنگره ملی کوردستان: لیلا گووَن نقش مهمی را در اتحاد ملی برعهده داشت، رژیم فاشیست او را زندانی کرد

کمیسیون زنان کنگره ملی کوردستان، دستگیری لیلا گوون را محکوم کرده و اعلام نمود که لیلا در پروژه مهم تلاش‌های خود برای ایجا اتحاد ملی نقش مهمی را ایفا کرده است. به همین دلیل رژیم فاشیست وی را به شیوه‌ای ضد انسانی و بشری دستگیر و زندانی کرده است.

کمیسیون زنان کنگره ملی کوردستان در رابطه با دستگیری ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، لیلا گوون بیانیه‌ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است حاکمان آ.ک.پ/م.ه.پ وجود و آینده خود را بر نابودی دستاوردهای خلق‌های فرودست، فرهنگ، دین و اجتماعات متمایز بنا کرده و حملات روزانه خود را علیه زنان، دستاوردهای زنان ادامه داده و در این باره به نقض حقوق خلق کورد و حقوق اجتماعی، انسانی، ملی، فرزندان، کارگران، هنرمندان اشاره شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که: رژیم دیکتاتور بیشترین اقدامات را در مقابل جبش زنان آزاد به عمل آورده و از سازمان آن در هراس است و با دست زدن به چنین حملات سنگین که علیه بشریت است، تلاش می‌کند تا آنان را از میان بردارد. لیلا گوون سالیان درازی است که در مقابل حملات و تهدیدهای رژیم فاشیستی در مسیر اعتقادات آزاد و زنان آزاد در میان صفوف مبارزه به قعالیت مشغول است و هیچگاه نیز سر تعظیم فرود نیاورده است.

در انتخابات  ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۸ در شهر جولمرگ، با آرایی فراوان به عنوان نماینده این شهر در پارلمان برگزیده شد. اما لیلا نه فقط یک پارلمانتر در مجلس آنکارا، بلکه همزمان ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک بود و در مقابل هر نوع ظلم و ستم موضع گرفته و از ایستاری انقلابی برخوردار بود. رژیم دیکتاتور نه فقط در شمال، بلکه در هر چهار بخش کوردستان در مقابل خلق کورد جنگی را آغاز کرده است و  تلاش می‌کند تا دستاوردهای خلق کورد را از میان بردارد. لیلا گوون در چنین مرحله‌ای مهم با تلاش‌های خود در راستای اتحاد ملی واجد نقش مهمی شده بود. به همین دلیل بود که رژیم فاشیست همراه با نقض حقوق تمامی قوانین خود به شیوه‌ای وحشیانه و خارج از اقدامات انسانی وی را زندانی کرد. با این اقدامات خود تلاش می‌کند که تمامی صداهای مخالف را قطع کنند و جامعه‌ای بودن واکنش و ساکت ایجاد کنند. اما ما به خوبی می‌دانیم که لیلاها در تمامی حوزه‌های جامعه دست به فعالیت و مبارزه می‌زنند. با دستگیری و زندانی کردن و تهدید، هیچ زن آزادی در این باره عقب‌نشینی نمی‌کند.

لیلا گووَن برای تلاش‌هایش در کنگره جامعه دمکراتیک به ۲۲ سال زندان محکوم شده است. دادگاه عالی اروپا نیز دو روز گذشته در رابطه با پرونده، ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها، صلاح الدین دمیرتاش اعلام نمود که مبارزات کنگره جامعه دمکراتیک مبارزاتی حقوقی بوده و نباید این اقدامات را اقداماتی غیر قانونی قلمداد کرد. لازم است همه بر این نکته واقف باشند این فشار و ستم وحشیانه می‌تواند دلیلی برای اعتلای مبارزه ما قلمداد شود. ما هیچگاه اقدامات رژیم فاشیستی را مورد تایید قرار نداده و مبارزه و مقاومت خود را در تمامی حوزه‌های زندگی اعتلا می‌بخشیم.