5 مهاجر در آبهای تونس غرق شدند و 28 نفر نیز مفقود شدند

بر اثر غرق شدن کشتی حامل مهاجران در سواحل تونس، 5 نفر که اصالتاً از صحرای آفریقا بودند جان خود را از دست دادند و 28 نفر مفقود شدند.

رومدهان بن آمور از انجمن حقوق اجتماعی و اقتصادی تونس گفت: کشتی حامل 38 سرنشین که عمدتاً از ساحل عاج بودند، به دلیل بارگیری بیش از حد غرق شد.

گزارش شده  که این کشتی از سواحل منطقه سافاکس حرکت کرده بود و قصد داشت به جزیره لامپدوزای ایتالیا برسد.

گفته شد بر اثر غرق شدن این کشتی 5 مهاجر غرق و 28 نفر ناپدید شدند.

چنین فجایعی اغلب در مدیترانه مرکزی رخ می دهد، جایی که به عنوان مرگبارترین مسیر مهاجرت در جهان شناخته می شود.

سخنان نژادپرستانه قیس سعید؛ باعث افزایش خشونت شده است

یک ماه پیش، قیس سعید، رئیس جمهور تونس، مهاجران  جنوب صحرای آفریقا را به نمایندگی از "توطئه علیه تونس و مسئول موج فزاینده جنایت ها" متهم کرد.

در حالی که این لفاظی های نژادپرستانه به خشونت علیه مهاجران سیاه پوست دامن می زد، صاحبخانه ها صدها نفر را از ترس مجازات اخراج کردند. بنابراین، بسیاری از مردم مجبور شدند در خیابانهای تونس زندگی کنند.

بر اساس برآوردها، حدود 21 هزار مهاجر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا در تونس با جمعیت 12 میلیون نفر وجود دارد.