ادای احترام جوامع زنان کوردستان به گُلناز کاراتاش در ٢٨مین سالگرد شهادت

شورای اجرایی ک.ژ.ک به مناسبت ٢٨ سالگرد شهادت گُلناز کاراتاش یاد و خاطره وی را گرامی داشته و به مقاومت نیروهای گریلای زن در هفتانین علیه ارتش اشغالگر ترُک درود فرستاد.

شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد شهادت بریتان (گُلناز کاراتاش) اعلام کرده است:"روز ٢۵ اکتبر ١٩٩٢ در جنگ مقاومت علیه کوردهای خودفروش در خاکورک تا آخرین گلوله خود ایستادگی کرد و پس از آنکه گلوله‌هایش به پایان رسید برای آنکه سالم به اسارت دشمن درنیاید با سردادن شعار عدم تسلیم شدن به پیشمرگ‌های پ.د.ک به سیاق بسی در دوره قتلعام درسیم خود را از صخره پرتاب کرده و قهرمانانه به شهادت رسید.

در ادامه بیانیه آمده است:"مقاومت خمیرمایه مشی و تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ما زنان است. ایستار مقاومتگر و آزادیخواهانه ما که با پیشاهنگی رهبر آپو آغاز شد و در نمود رفیق ساکینه جانسز به ثمر نشست مبارزات آزادیخواهانه زنان را برای همیشه گسترش داد. این مبارزه با هزاران شهید زن، با هزینه‌های سنگین و با مقاومت‌های تاریخی به پیش رفت.

در ماه اکتبر بیشترین تعداد رفقای زن جانباخته‌اند. در نمود رفقایی همچون گُلناز کاراتاش، عظیمه بروار، روشن، غربتلی ارسوز، مریم چولاک، چیچک گابار، زنارین دیرک، آرین میرکان، گُلناز اگه، چرکس هلین، جاندا تورک، آندرا ولف، لِگَرین آرژانتین، حمرین خلف، روژین گودا یاد و خاطره تمامی شهیدان کوردستان را با ادای احترام گرامی می‌داریم.

وقتی به شهیدان ماه اکتبر جنبش آزادیخواهیمان نگاه کنیم دیده خواهد شد که جنبشمان در چه حدی جنبشی آزادیخواه و فدایی است. در وجود شهیدان زن جنبشمان چگونه موفق شده است به اتحاد ملی زنان، اتحاد زنان خاورمیانه و جهان دست یابد. در آفرینش این کاراکتر جهانی و مقاومت جنبشمان یکبار دیگر باید از پیشاهنگی و رنج رهبری یاد کرد.

رفیقمان بریتان (گُلناز کاراتاش) از رفقا و پیشاهنگان ماست که معیارهای آزادی و تاریخ آزادیخواهی زن را علیه خودفروشان و خیانت‌کاران به شیوه‌ای واضح نشان داده است. وی فرمانده ماست. روز ٢۵ اکتبر ١٩٩٢ در جنگ خاکورک علیه کوردهای خودفروش شرکت کرده و تا آخرین گلوله خود جنگید و پس از پایان یافتن فشنگ‌هایش برای اینکه سالم به اسارت دشمن درنیاید، در پاسخ به درخواست تسلیم به پیشمرگه‌های پ.د.ک همچون بسی در زمان قتلعام درسیم خود را از صخره‌ پرتاب کرده و قهرمانانه به شهادت رسید. با پافشاری خود برای درک اندیشه آزادیخواهی زن که از سوی رهبر آپو طرح شده بود، با توانایی تحلیل این اندیشه و با پایبندی به ملزومات تحقق آن به یکی از شهیدان پیشاهنگ مبارزه ما مبدل گردید. در روند پیشرفت ارتشی شدن زنان به منبع نیرو و الهام مبدل شد. رابطه میان عشق، زیبایی، آزادی و جنگ را به نیرومندترین شیوه نشان داد، در زندگی خویش به سمبل آن مبدل گشت و فلسفه آزادی زن، مبانی زندگی طرح شده از سوی رهبر آپو، اوج مقاومت زنان آزاد را در مقاطع ویژه نشان داد.

مقاومتی که رفیق بریتان در برابر خودفروشان و خط تسلیم نشان داد، جوهر خطمشی آزادیخواهانه ما زنان است. امروز نیز پیشاهنگی زنان کورد در برابر خط خیانت و خودفروشی وظیفه‌ای حیاتی است. پ.د.ک با امضای توافقنامه کثیف اخیر در مورد شنگال همان رویه را ادامه می‌دهد.

زنان کورد علیه این وضعیت با موضع مقامتگر و آزادیخواه پیشاهنگانی همچون بریتان در تمامی کوردستان، خاورمیانه و جهان این مبارزه را گسترش می‌دهند.

نیروهای یژاستار ما در جنگ هفتانین نماینده نیرومند تداوم تاریخ ایستادگی و آزادی زنان هستند و روحیه مقاومتگری و عدم تسلیم رفقیمان بریتان را به بهترین شیوه نشان می‌دهند. در این جنگ تاریخ تازه‌ای برای زنان و خلق کورد، برای خلق‌های خاورمیانه و جهان به نگارش درمی‌آید.

نیروهای یژاستار ما بیش از ۴ ماه است که در جنگ هفتانین پیشاهنگان گریلای مدرنیته دمکراتیک را با فداکاری و جسارتی بزرگ به نمایش گذاشته‌اند و شکوهمندترین مراحل تاریخی خلقمان را می‌افرینند.

ما به نیروهای «یژا ستار»مان که در هفتانین با روحیه‌ای فدای، با جسارت و فداکاری پیشاهنگی را برعهده گرفته‌اند و حماسه‌های قهرمانی را با مقاومت خویش رقم می‌زنند درود می‌فرستیم و برای آنان آرزوی پیروزی داریم. با یاد رفقا اسمر و نوجان به تمامی شهیدان هفتانین ادای دین می‌‌کنیم و یاد آنان همیشه زنده نگه می‌داریم. ما در هر جا که باشیم ایستادگی را سرلوحه زندگی خویش خود قرار داده‌ایم.

از اینرو یکبار دیگر به رهبر آپو که حلقه‌های زنجیر اسارت زنان را در هم شکسته، زنان را از بردگی و تابوهای کهنه‌‌پرستان نجات داده و راه ما را روشن نموده است درود می‌فرستیم.

با عشقی بزرگ، با ادای احترام سلام‌ خالصانه خود را به رهبر آپو که ٢١ سال در امرالی در میان بزرگترین سیستم شکنجه مقاومت می‌کند تقدیم می‌کنیم، ما یکبار دیگر سوگند یاد می‌کنیم که لایق و سزاوار رهبرمان باشیم.

ما یکبار دیگر یاد و خاطره رفیق بیریتان را که در ٢۵ اکتبر به شهادت رسید، یاد و خاطره رفقای شهید ماه اکتبر را با احترام گرامی‌ می‌داریم و زنان کوردستان، خاورمیانه و جهان را فرامی‌خوانیم که در چارچوب کارزار «ما در برابر قتلعام زنان از زنان و جامعه آزاد دفاع می‌کنیم» همبستگی میان زنان را ارتقا دهند، مبارزه‌ی مشترک را به پیش برند و آنرا شعله‌ور کنند."