آغاز کمپین زنان با نام "۱۰۰ دلیل برای دادگاهی دیکتاتور"

جنبش زنان کورد در اروپا، (TJK-E) طی یک بیانیه در رابطه با ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از ره‌اندازی یک کمپین با ارائه یکصد دلیل برای محاکمه اردوغان به عنوان عامل اصلی جنایت علیه زنان خبر داد.

جنبش زنان کورد اروپا (TJK-E) در بیانیه‌ای مربوط به یک کارزار که از ۲۵ نوامبر آغاز خواهد شد نوشته است: "خواستار آن هستیم که کشتار زنان به طور رسمی به عنوان یک جنایت علیه بشریت در سطح بین‌المللی شناخته شود. در مرحله اول کمپین (۱۰۰ دلیل برای محاکمه دیکتاتور)، ما داستان‌های زنان مقتول را با شما در میان می‌گذاریم و تا روز پایانی کمپین که هشتم مارس ۲۰۲۱ خواهد بود، هر روز دلیل جدیدی از حکایت قتل زنان داریم."

در این بیانیه نوشته شده برای یک زندگی آزاد، برابر و اکولوژیک، در برابر یک سیستم استعماری کاپیتالیست جنسیت زده، از کوردستان تا شیلی، از لهستان تا سودان، از ایران تا امریکا و از هندوستان تا اروپا و ترکیه در هر نقطه جهان علیه ستمگری، دست‌اندازی، تجاوز و قتل و نادیده‌انگاری زنان مقاومتی بی‌وقفه انجام داده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: "نسل‌کشی زن، ربودن، فروختن، برده‌سازی و شکنجه و تجاوز به زنان در خاورمیانه بویژه آنچه داعش در سوریه، روژاوا و شنگال انجام داد در واقع جنایت بزرگ حکومت ترکیه به رهبری اردوغان و حامیان آن بود. آنها با هدف قرار دادن زنان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند."

جنبش زنان کورد اروپا اضافه می‌کند: "در شهرهای ترکیه و کوردستان، خشونت، تجاوز و قتل زنان ادامه دارد در حالی که عاملین آن محکامه نمی‌شوند. بیشتر کشتارهای جمعی توسط هواپیماهای بدون سرنشین می‌شوند. خشونت علیه زنان و تهدید به قتل و تجاوز در حین دستگیری زنان نشان می‌دهد که یک جنگ روانی نیز اتخاذ شده است. ده‌ها هزار زن صرفا بخاطر افکارشان بازداشت شده‌اند. اکنون زمان آن رسیده علاوه بر انتقاد از وضعیت فعلی از مدافعان این رژیم فاشیست نیز بازپرسی شود."

کمپین ۱۰۰ دلیل برای دادگاهی دیکتاتور

TJK-E در بیانیه خود ادامه می‌دهد: "جنبش زنان کورد اروپا کارزارهای متعددی علیه نسل‌کشی زنان در کشور خود برگزار کرده‌ایم. اکنون نیز از طریق کمپین ۱۰۰ دلیل برای پیگرد قانونی اردوغان به دنبال حساب‌خواهی از او هستیم که مسئول اصلی کشتار زنان طی هجده سال حکمرانی خود بوده است."

این بیانیه از سازمان ملل متحد و سازمان‌های مربوطه جهانی می‌خواهد نا زن‌کشی نیز به عنوان نسل‌کشی شناخته شود.

جنبش زنان کورد در اروپا همچنین سازمان ملل را زیر انتقاد برده و کم کاری آن را موجب شهامت گرفتن اردوغان و دیکتاتورهایی نظیر او دانسته که نماینده تفکرات مردسالارانه هستند.

این بیانیه یادآوری می‌کند که در ترکیه روزانه دست‌کم یک زن توسط مردان به قتل می‌رسد که در مجموع یک کشتار جمعی را رقم می‌زند که باید جنایت علیه بشریت شناخته شود.

کمپینی که در اینباره از بیست و پنجم نوامبر آغاز بکار می‌کند قصد دارد ضمن بیان داستان زندگی زنان قربانی خشونت که تا هشتم مارس روز جهانی زن ادامه پیدا خواهد کرد، یکصد هزار امضا جمع‌آوری کند. این امضاها و مابقی اقدامات حقوقی دیگر در رابطه با قتل زنانی خواهد بود که توسط نیرهای تحت فرمان اردوغان انجام شده است.