عایشه گوککان: ۸ مارس سرهلدان است، زنده‌باد ژن، ژیان، آزادی

عایشه گوککان سخنگوی جنبش زنان آزاد به مناسبت ۸ مارس پیامی را از زندان منتشر کرد. گوککان در پیام خود از زندان اعلام نمود که تا زمانیکه عاملان قتل زنان مورد بازخواست قرار نگیرند، مبارزه ادامه دارد.

عایشه گوککان سخنگوی جنبش زنان آزاد در زندان زنان آمد در شمال کوردستان، پیامی را به میتینگی که با پیشاهنگی پلتفرم زنان دجله-آمد در میدان استاسیون این شهر برگزار شد، فرستاد. پیام گوککان در میان تشویق زنان حاضر در میدان قرائت شد. کمی بعد از قرائت پیام عایشه گوککان، نیروهای پلیس دست به مداخله زده و میکروفون‌ها را قطع کردند.

علیرغم ممانعت نیروهای پلیس، پیام عایشه گوککان قرائت شد. گوککان در پیام خود خطاب به مادران شنبه، مادران صلح و زنان مبارز و زنان جوان گفت:

"روز جهانی ۸ مارس را به تمامی زنانی که در شنگال، در کوبانی، حسکه، هولیر، در سرزمینمان و در تمامی اکناف جهان مشغول مبارزه هستند، شادباش می‌گویم. در داخل و خارج هم آواز می‌کنیم. من ۸ مارس را به تمامی زنان کوردستان در هر چهار بخش سرزمینم و در ترکیه تبریک می‌گویم. در مقابل زنانی که در جریان مبارزه جان خود را از دست داده اند، ادای احترام می‌کنم. ما زنان کورد صدها سال است که در مقابل سیستم فئودال و دولتی مبارزه می‌کنیم. در مقابل سیستم نظامیگرانه و سرمایه‌داری، ما در ۸ مارس یاد و خاطره گلستان و ایپک را گرامی می‌داریم. ۸ مارس را به زنان کورد، آسوری، عرب، ترکمن و تمامی زنان جهان و هویتهای دیگر شادباش می‌گویم.

انزوا لکه‌ای سیاه است

تا زمانیکه قاتلان زنانی که با خیانت در حسکه، سلوپی، کوبانی، پاریس و شنگال به قتل رسیده‌اند، مورد بازخواست قرار نگیرند، مبارزه ما ادامه دارد. ما رفقای آب و خاک، ستاره و خورشید، زمین و آسمان، انزوا را هیچگاه نمی‌پذیریم. انزوای تحمیل شده بر امرالی لکه‌ای سیاه بر سیمای دولت‌ها و ملت‌هاست. از زندان فریاد می‌زنیم: مرگ بر انزوا، زنده‌باد آزادی.

۸ مارس سرهلدان است

۸ مارس پادزهر ملی‌گرایی افراطی، دین‌گرایی افراطی، جنسیت‌محوری مردسالار است. ۸ مارس ضد سیستم فئودالی، و مبارزه است. ما به عنوان زنانی که در مقابله با این سیستمها مبارزه می‌کنیم، تا زمانیکه تمامی زندان‌ها باز نشوند، تا زمانیکه تمامی زنان به آزادی دست پیدا نکنند، مبارزه را ادامه می‌دهیم. و بار دیگر موضع خودمان را تکرار می‌کنیم. ۸ مارس سرهلدانی در مقابله با سیستم فئودالی است. ۸ مارس مبارزه علیه بوکو حرام، الشباب و ظلمی است که بر مبنای یکرنگی و مرکزگرایی ایجاد شده است. ۸ مارس با خیزش در مقابل ظلم و دولت در خانه، در محله، در مدرسه معنا می‌یابد. ۸ مارس سرهلدان است. زنده‌باد مبارزه زنان، زنده‌باد اتحاد زنان، زنده‌باد مبارزه زنان در زندان، زنده‌باد ژن،ژیان، آزادی."