آیسل دوغان، سیاستمدار کورد به شهادت رسید

آیسل دوغان، سیاستمدار کورد که سال‌ها در مبارزه آزادیخواهی خلق کورد جای گرفته بود در منزلش به شهادت رسید.

آیسل دوغان، عضو دومین گروه صلح که سال ١٩٩٩ به فراخوان عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد از اروپا به ترکیه بازگشتند، ساعت ١۴ به وقت محلی در منزلش در آلمان در پی ابتلا به سرطان به شهادت رسید.

دوغان سال‌ها پیش به بیماری سرطان مبتلا شده بود. دوغان سال ٢٠١١ در فضای خفقان سیاسی حاکم بر ترکیه دستگیر شد و ۴ سال را در زندان سپری کرد. وی در ٧ می ٢٠١۵ به دلیل شدت بیماری از زندان آزاد شد. آیسل دوغان در مجموع ١٧ سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم فاشیست ترکیه بسر برد. وی پس از بازگشت به ترکیه در سال ١٩٩٩ دستگیر شد و ١٠ سال را در زندان سپری کرد. سال ٢٠٠٩ از زندان آزاد شد و جمعیت آیین و فرهنگ علوی درسیم را بنیاد نهاد و در این جمعیت فعالیت نمود. سال ٢٠١١ دستگیر شد و به ١٨ سال حبس محکوم گردید.

آیسل دوغان که بود؟

آیسل دوغان سال ١٩۵٣ در درسیم متولد شد و از عنفوان جوانی با هویت کوردی خود آشنا شد و برای به رسمیت شناختن هویت کوردها در قانون اساسی فعالیت اجتماعی را آغاز کرد. پس از آنکه از دانشگاه تربیت بدنی گازی آنکارا فارغ التحصیل شد در دبیرستان به عنوان معلم ورزش فعالیت نمود. در برهه کودتای فاشیستی ١٩٨٠ و پس از آن بارها دستگیر شده و در بازداشت شکنجه گردید. او سال بدون رسیدگی به حکمش در زندان محبوس بود.

آیسل دوغان در انتخابات سراسری روز ٢٠ اکتبر ١٩٩١ که با شعله‌ور شدن جنگ در کوردستان همزمان بود به عنوان نامزد مستقل درسیم در انتخابات شرکت کرد. علی‌رغم آنکه بیشتر از تمامی نامزدهای دیگر در درسیم رأی کسب کرده بود اما به دلیل قوانین ضددمکراتیک از رفتن به مجلس بازماند.

تهدید به قتل از سوی رژیم ترک

ژیتم به دلیل فعالیت‌های دوغان وی را بارها تهدید به مرگ کرد. به همین دلیل آیسل دوغان جلای وطن کرد و به آلمان رفت. در آلمان در مبارزه آزادیخواهی خلق کورد و فعالیت‌های سیاسی جای گرفت.

برای صلح بازگشت، به زندان محکوم شد

سال ١٩٩٩ با آغاز مذاکرات صلح با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در امرالی، آیسل دوغان به عنوان یکی از اعضای هیئت صلح اروپا به ترکیه بازگشت. اعضای این گروه در هنگام ورود به ترکیه بازداشت و محاکمه شدند. دوغان به ١٠ سال زندان محکوم شد. در این مرحله در زندان‌های ملاطیه و البستان بسر برد.

آیسل پس از آزادی در سال ٢٠٠٩ یکبار دیگر به زادگاهش درسیم بازگشت و برای بازگشت گروه سوم آشتی از اروپا فعالیت نمود. وی جمعیت آیین و فرهنگ علوی درسیم را بنیان نهاد و در این سازمان فعالیت نمود. رژیم اشغالگر ترک فعالیت‌های این جمعیت را تحمل نکرد و آیسل دوغان در حملات موسوم به عملیات ک.ج.ک از سوی رژیم آ.ک.پ و جماعت فتح‌الله گولن در پاییز سال ٢٠١١ یکبار دیگر دستگیر شد.

به ١٨ سال حبس محکوم شد

٢۵ سپتامبر ٢٠١١ دادگاه کیفری سنگین ملاطیه حکم توقیف جمعیت آیین و فرهنگ علوی درسیم را صادر کرد و آیسل دوغان رئیس این جمعیت را به ١٨ سال حبس محکوم کرد.

اعتصاب غذای خشک

دوغان در گروه دوم اعتصاب غذای خشک برای پایان دادن به حصر رهبر خلق کورد در پاییز ٢٠١٢ جای گرفت که از سوی زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های رژیم ترک آغاز شده بود.

سال ٢٠١۴ پرونده وی از سوی دادگاه عالی مورد تجدید نظر قرار گرفت و دادگاه عالی تصمیم گرفت که حق محاکمه عادلانه آیسل دوغان نقض شده است.

آیسل دوغان در زندان آمد به بیماری سرطان مبتلا شد و پس از عمل جراحی به دلیل وخامت حال در سال ٢٠١۵ از زندان آزاد شد. آیسل دوغان پس از آزادی یکبار دیگر به زادگاش درسیم بازگشت و در این شهر در فعالیت‌های خلقی جای گرفت.