"با قیام زن، زندگی، آزادی همه زنان و میهن را آزاد می‌کنیم"

اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان به‌مناسبت اولین سالیاد "قیام زن، زندگی، آزادی" اعلام کرد که باید به درستی الگوی رهبر را بفهمیم و با "قیام زن، زندگی، آزادی" همه زنان جوان جهان و میهن را آزاد کنیم.

اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان به‌مناسبت اولین سالیاد "قیام زن، زندگی، آزادی" اطلاعیه‌ای منتشر کرده و گفت: این قیام که در روژهلات کوردستان و ایران با پیشگامی زنان و با شعار "ژن،ژیان،آزادی" آغاز شد و تمام ایران را فراگرفت، در تاریخ خاورمیانه و جهان بی‌نظیر است. زن و جامعه با ترکیب نیروی سازمانیافته‌ی خود و با مبارزه مشترک می‌توانند به پیروزی برسند.

در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است: نقش رهبر آپو در زمینه آزادی زن بسیار مهم است. آزادی رهبر آپو به آزادی زنان نیز منجر می‌شود. وظیفه اصلی ما در مرحله کنونی؛ تحقق آزادی فیزیکی رهبر آپو و گسترش افکار و اندیشه‌های وی در جوامع است.

اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان تاکید کرده: "مرحله کنونی مرحله مبارزه آزادی زن است و نقش اصلی و مسئولیت مهم بر عهده زنان جوان است. در مرحله کنونی، الگوی رهبر آپو و تئوری آزادی زن، بسیار تاثیرگذار است. لذا وظایف زنان جوان فراوان و مهم است. استراتژی جنگ خلق انقلابی؛ وظیفه اجرای آن و آزادی فیزیکی رهبر آپو؛ عوامل اصلی برای مبارزات ما هستند. لذا ما باید به‌درستی رهبر آپو را بفهمیم و با قیام زن، زندگی، آزادی، آزادی همه زنان جوان جهان و آزادی میهن را محقق کنیم.

متن اطلاعیه اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان به‌شرح زیر است:

قیام را به پیروزی برسان، انتقام را به‌نتیجه برسان

قیامی که در روژهلات کوردستان و ایران با پیشاهنگی زنان و با شعار "زن، زندگی، آزادی" آغاز گردیده و تمام جامعه را فراگرفت، در تاریخ خاورمیانه و جهان بی‌نظیر است. انقلاب روژهلات کوردستان به‌معنای انقلاب در خاورمیانه است. زن و جامعه با ترکیب نیروی سازمانیافته‌ی خود و با مبارزه مشترک می‌توانند به پیروزی برسند. در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با قتل زن جوان کورد؛ ژینا امینی، با پیشاهنگی زنان علیه دولت و حاکمیت مردسالار یک مرحله نوین از مبارزات در راه آزادی در روژهلات کوردستان و ایران آغاز شد. برای اولین بار در تاریخ کوردستان، خاورمیانه و بشریت، یک قیام با شعار "زن، زندگی، آزادی" علیه سیستم مردسالار و اقتدار دولت و قدرت‌های حاکم برپا شد. اتحاد و همراهی در تکرار شعار "زن، زندگی، آزادی" موجب گردید تا در حال حاضر مانند یک حقیقت تاریخی به‌سمت یک شعار جهانی برود. دلیل اینکه شعار "زن، زندگی، آزادی" به یک شعار مشترک و فراگیر تبدیل شد این است که جامعه آزادی خود را در گرو آزادی زن می‌بیند! همزمان سطح تاثیرگذاری و اهمیت الگوی رهبر آپو که فکر و اندیشه آزادی زنان در خاورمیانه و جهان را نشان می‌دهد.

اندیشه و تفکر آزادیخواهی رهبر آپو در تمام جهان پخش شده و هر روز موج موج بیشتر در جهان گسترش مییابد. علی رغم آنکه رهبر آپو ۲۵ سال است تحت سیستم انزوا و شکنجه قرار دارد، اما جنگ اصلی در امرالی جریان دارد. به‌همین دلیل مبارزات زنان برای انتشار اندیشه رهبر آپو و آزادی فیزیکی او اساس است. مبارزات ما برای آزادی فیزیکی رهبر آپو، مبارزاتی استراتژیک است. نقش رهبر آپو در زمینه آزادی زنان بسیار مهم و تاریخی است. رشد و پیشرفتی که در وجود زنان کورد دیده میشود و جایگاهی که به عنوان نمونه در نظر گرفته میشود، نتیجه رنج رهبر آپو است.  آزادی رهبر آپو، آزادی زنان است. از این لحاظ خط آزادی زن، ایدئولوژی و فلسفه ما، جهانی است. وظیفه اصلی ما این است که در این مرحله پیش رو، آزادی فیزیکی رهبر آپو را محقق کرده و اندیشه و دیدگاه و روش رهبر آپو برای زندگی را گسترش دهیم. نیروهای سیستم سرمایه داری، بیشترین سیاست خود را علیه زنان جوان و جوانان انجام میدهند. چون در طول تاریخ زنان جوان و جوانان پیشاهنگی جامعه را بر عهده داشته و همزمان در پیشرفتهای جامعه و حفظ آن دارای رنج و نتایجی هستند.

به‌ویژه در روژهلات کوردستان و ایران، هجمه بی‌امان علیه زنان و زنان جوان از طریق سیاست‌های شومی مانند همسان سازی، تخریب و نابودی فرهنگی مانند زبان و هویت زنان درحال انجام است. زنان جوان سوزانده می‌شوند، تحقیر می‌شوند و قبر ژینا امینی مورد حمله قرار می‌گیرد. درک نقش دولت اشغالگر ایران، در اینجا بسیار مهم است.  به‌صورت کاملاً سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده حملات علیه زنان جوان انجام می‌شود. با نام زندگی برابر، اراده و تفکر زنان جوان و جوانان را ازبین برده و هدف قرار می‌دهد. قدرت مصنوعی نظام جهانی سرمایه داری یکی از تاثیرگذارترین حلقه های دولت است.می توان گفت که تا آخرین سلول در وجود انسان نفوذ می کند و بی‌هؤیتی و بی‌شرمی را تحمیل می‌کند. اگر کسی بر آزادی پافشاری نکند، به‌راحتی می تواند بخشی از نظام تمدن سرمایه‌داری شود و نمی‌تواند از آن فرار کند. با پیشرفت مبارزه ما برای آزادی زنان، حمله دولت فاشیست و اشغالگر ایران و نظام مردسالار گسترش خواهد یافت.  زنان کورد و زنان جوان به شیوه وحشیانه جنگ ویژه درگیر شبکه‌های فحشا و مواد مخدر و جاسوسی می‌شوند. در مقابل آن زنان در هر جایی با اراده و خوشحالی مقاومتی تاریخی انجام میدهند. مبارزات ما برای آزادی زنان، نه فقط یک روز، بلکه در هر زمان و مکانی در جهان پخش میشود. میتوانیم بگوییم مبارزات آزادی زن جهانی شده است. نشانه آن نیز قیام و اعتراض جامعه است که در سایه مبارزات آزادی زن علیه سیستم مردسالار پیشرفت کرده و رشد یافته است. امروزه همه آن جوامعی که خواهان آزادی و دموکراسی هستند، با پیشاهنگی زنان، در اطراف زنان جمع شدند. برخلاف سبک زندگی که با ایده سلطه مردانه طراحی شده است، زندگی مستقل، برابر و آزاد ایجاد می شود و به‌تدریج تبدیل به یک آرزوی اصلی برای کل جامعه می‌شود. در این زمینه ایدئولوژی آزادی زنان ژنئولوژی ، پارادایم آزادی، مقاومت زنان و جنبش ما باید به انقلاب زنان تبدیل شود. بدیهی است که بشریت نیازمند هوش، فعالیت، سازماندهی و احیای زندگی زنان آزاد است. مرحله‌ای که در حال حاضر از آن عبور می‌کنیم، مرحله مبارزه آزادی زنان است و در این مرحله نقش اصلی و مسئولیت مهم بر دوش زنان جوان است. پیشرفت بزرگی در رهبری زنان کورد در حال انجام است و پارادایم رهبر آپو و تئوری آزادی زنان در این مرحله بسیار تأثیرگذار است. به همین دلیل است که وظایف و مسئولیت‌های ما به‌عنوان زنان جوان بسیار زیاد است. راهبرد جنگ خلق انقلابی، وظیفه ی اجرای آن و آزادی فیزیکی رهبر آپو از دلایل اصلی مبارزه ماست.بر این اساس باید رهبر آپو را به درستی درک کنیم و با ظهور "ژن ژیان آزادی"، آزادی همه زنان جوان جهان و آزادی کشور را به‌دست آوریم.

زنان مبارز؛

قیام‌های روژهلات با "ژن ژیان آزادی" آغاز شد و نام خود را در تاریخ ثبت کرد.زنان جوان تاریخ را بازنویسی کردند. زنان جوان و همه جوانان کوردستان ضامن آزادی بشریت هستند. هر انرژی سازنده و تأثیرگذار و مثبتی در جهان زمانی نمایان می‌شود که با دوستی و عشق زنان و با ذهنیت آزادی پیش برود. با شعار" ژن ژیان آزادی" همه زنان جوان باید به جبهه‌های قیام روی آورند. بیایید اتحاد، همبستگی و دوستی زنان را در هر زمان ممکن ترویج کنیم. بر این اساس در فعالیت‌های سالگرد قیام، قوی و آبرومندانه شرکت کنیم و با عمل خود نشان دهیم که قرن بیست و یکم چگونه قدم‌به‌قدم پیش می‌رود.

زنده باد رهبر آپو

زنده باد انقلاب ژن ژیان آزادی

مرگ بر سیستم فاشیستی و مردسالار

اتحادیه زنان جوان روژهلات کوردستان