باشاران: بسیج عمومی برای دفاع از موجودیت و سازمان

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که حمله به زنان از سوی یک مرکز خاص مدیریت شده و در آینده‌ای نزدیک آنان برای دفاع از موجودیت و سازمان به بسیجی عمومی برای دفاع از موجودیت و سازمان خود دست می‌زنند.

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با حملات و قتلعامی که در شمال کوردستان و ترکیه بر زنان تحمیل می‌شود نشستی خبری را در استانبول برگزار کرد. سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در این رابطه با آژانس خبری مزوپوتامیا گفتگویی را انجام داده است.

در این گفتگو باشاران در رابطه با دو پرونده مهم قادر شکر که مانع از اعمال خشونت بر یک زن شده است و در این رابطه محاکمه می‌شود و همچنین پرونده موسی اورهان، افسر ترک که یک دختر کورد را مورد تعرض جنسی قرار داده است سخن گفت. باشاران در این رابطه اظهار داشت که هر دو پرونده به خوبی سیستم دادگستری ترکیه را به خوبی نشان می‌دهند. ما زنانی را که از موجودیت خود دفاع کرده و در این رابطه پرونده‌های قضایی برای آنان گشوده شده است نیز به این پرونده ها اضافه می‌کنیم. مشاهده می‌شود که برای استثمار و دشمنی با زنان به هر اقدامی متوسل می‌شوند. در واقع این تابلو دشمنی سیستم قضایی ترکیه را با زنان عیان می‌کند که این تابلو نیز به نوبه خود نشان‌دهنده سیستم فرادست مردسالار است. سیستم قضایی ترکیه هیچگاه از حقوق زنان دفاع نکرده است برعکس این سیستم همواره زنان را سرکوب کرده است و همواره از مردان حمایت کرده است.

باشاران با اشاره به سیاستهای مبتنی بر تجاوز و تعدی به زنان در شمال کوردستان نیز اظهار داشت: در شهرهای کوردستان همیشه ابزار اصلی تداوم جنگ بوده است. از سالهای ۹۰ تا امروز، این سیاستها ادامه یافته‌اند. با این سیاستها از زنان کورد می‌خواهند که جامعه را به زانو درآوردند.

واهمه ذهنیت فرادست مردان از زنان

باشاران با اشاره به دلایل افزایش خشونت علیه زنان اظهار داشت: سیستم تلاش می‌کند رژیم جدیدی را برقرار کند و در این رابطه است که زنان را به عنوان سدی در مقابل خود می‌نگرد. زیرا زنان بزرگترین و مهمترین عامل در ازمیان برداشتن فاشیسم هستند.  به همین دلیل است که زنان آماج حمله قرار می‌گیرند. مسئله توافقنامه استانبول نیز این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد. زنان هم مانع از آن بوده و هم زمینه‌های مقاومت در مقابل آن را تاسیس می‌کنند. این زنان هستند که در تمامی عرصه‌های مبارزه، مکانیزمهای دفاع از موجودیت خود را به اجرا در می‌آورند. به همین دلیل است که حاکمیت زنان را به عنوان خطری برای خود می‌بیند. به همین علت است که حاکمیت همزمان به حملات فیزیکی و ایدئولوژیک علیه زنان دست می‌زند.

حمله علیه زنان، قتل‌عام است

باشاران خاطرنشان ساخت که نه فقط در کوردستان و ترکیه، بلکه در تمامی نقاط جهان، زنان با حمله‌های جنستی مواجه می‌شوند. هر نوع حمله‌ای که در مقابل آن دفاعی صورت نگیرد، به معنای قتلعام زنان تلقی می‌شود. ما به دلیل هویت جنسیتی مورد تعرض قرار گرفته یا کشته می‌شویم. مشاهده می‌کنیم در هر ماه ده‌ها زن به بهانه‌های مختلف کشته می‌شوند یا ناچار به خودکشی می‌شوند. این مسئله در نوع خود قتلعام است.در دوران جنگ نیز شاهد دیدن چنین تابلوهایی هستیم این کشتار جمعی سیستماتیک عمدا روی می‌دهد. علت اکثریت قتل‌های زنان نیز به درستی مشخص نمی‌شوند. دولت نیز مانعی برای ممانعت از این قتل‌ها نبوده و در پیگیری عاملان یا علت قتل‌ها اقداماتی را انجام نمی‌دهد. این انفعال دولت در نهایت به تداوم و افزایش قتل زنان منجر می‌شود. باشاران با اشاره به ذهنیت فرادست مردسالار در رابطه با وضعیت و حقوق زنان نیز بر لزوم مبارزه از سوی خود زنان تاکید کرده و اظهار داشت: لازم است زنان در مقابل حملاتی که متوجه انان است بپاخاسته و مقاومت آنان در مقابل این ذهنیت بسیار حایز اهمیت است.

انزوا و حصر رهبر آپو

باشاران در بخشی از گفتگوی خود با خبرگزرای مزوپوتامیا افزود: امروز شاهد انزوا و حصر رهبر خلق کورد هستیم. با اعمال این انزوا برایشان تلاش می‌شود که تمامی زنان را در حصر قرار دهند. درهم شکستن حصر و آزادی اوجالان ، نیازمند برنامه ما زنان برای تداوم مبارزه است. به همین علت لازم است بسیجی عمومی برای دفاع از موجودیت زنان و مقابله با این حملات در بستر اجتماعی شکل بگیرد.

باشاران در این رابطه نیز افزود که حزب دمکراتیک خلق‌ها برای مقاومت و ممانعت در برابر حملات سازماندهی شده به زنان به برنامه‌ریزی دست زده و در این رابطه گفت: ما حمله به زنان را مورد بحث و بررسی قرار داده و طرح‌های لازم برای ممانعت از تداوم چنین حملاتی را در آینده‌ای نزدیک به اجرا خواهیم گذاشت. اگر فاشیسم و ذهنیت مرد در مقابل ما به عنوان سدی گروهی قرار می‌گیرد، ما نیز به عنوان زن لازم است که بلوکی سازماندهی شده و قدرتمند را ایجاد کنیم. اکنون ما و سازمانهای زنان به زمینه‌های مشترکی برای اقدامات مشترک دست یافته‌ایم. ما در رابطه با عملی شدن اهداف و نظریاتمان بحث و گفتگو به عمل آورده‌ایم. در رابطه با سازماندهی هر چه بیشتر اقداماتمان در حال مطالعه هستیم. هنوز نیز از برنامه‌ای شفاف برای عمل سیاسی برخوردار نیستیم. دستور کار اصلی ما در مقطع کنونی اینست که در مقابل حملات بتوانیم از خودمان دفاع کنیم، در این رابطه خود را سازماندهی کنیم و بتوانیم مقاومت کنیم. در حال آماده سازی برای مراسم جهانی ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هستیم. ما برای دست‌یابی به آزادی و دمکراسی در حال سازماندهی جامعه هستیم. ما خطوط این مبارزه را سازماندهی می‌کنیم. لازم است که به تمامی زنان در تمامی نقاط، تمامی روستاها و شهرها، خانه‌ها دسترسی پیدا کرده و دامنه سازماندهی خودر ا گسترش دهیم. ما برای اینده در حال برنامه‌ریزی هستیم. اقدامات و برنامه‌ریزیهای ما به نقشه راهی برای مبارزه تبدیل می‌شود. در هر منطقه و ناحیه‌ای، در شمال کوردستان و ترکیه بسیج عمومی دفاع از موجودیت و سازماندهی خود را آغاز خواهیم کرد.