بَسی ارزنجان: قیام زنان قیام اجتماعی و رستاخیز بشریت است

بَسی ارزنجان ضو شورای اجرایی ک.ژ.ک اعلام کرد: هرگونه قیام با پیشاهنگی زنان علیه هرنوع از قتل‌عام به واقع قیامی اجتماعی و رستاخیز بشریت است و هدفمان حفظ دستاوردها و ایجاد کنفدرالیسم دمکراتیک زنان جهان است.

بسی ارزنجان ضو شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی ینی ازگور پولتیکا، مبارزات زنان در سال ۲۰۲۰ علیه تفکر مردسالاری و کمپین «علیه کشتن زنان زمان حفظ زن و جامعه‌ی آزاد فرا رسیده است» را ارزیابی کرد.

"قیام زنان قیام اجتماعی و رستاخیز بشریت است"

ارزنجان به قتل‌عام‌ها و پاکسازی جامعه در کل و همچنین زنان اشاره کرد و گفت:"هر قیامی علیه هرگونه قتل‌عامی که زنان پیشاهنگ آن باشند، قیامی اجتماعی و رستاخیز بشریت است".

"سیستم مردسالاری از شیوع کرونا سوءاستفاده کرده است"

ارزنجان معتقد است:"سیستم مردسالاری از شیوع کرونا به نفع خود بهره گرفته و حملاتش را افزایش داده است. به دلیل شیوع کرونا بحران اقتصادی، نژادپرستی و جنسیت‌گرایی به شدت افزایش یافته است.

"مبارزات زنان و نیروهای آزادیخواه نقشه‌ها را با شکست مواجه کرد"

بسی ارزنجان خاطرنشان کرد:"با مبارزات زنان و نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه، نقشه‌های حکومت مردسالار شکست خورد و در همان حال مبارزات سازمان‌های زنان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد. "

"آ.ک.پ و م.ه.پ زن‌ستیز هستند"

ارزنجان همچنین اعلام کرد :"رژیم اردوغان در دشمنی با زنان از ترامپ نیرو می‌گرفت. حکمرانان فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ اثبات کردند که رژیمی ضد زن هستند. نهادها و سازمان‌های زنان را بستند و خواستند پیمان استانبول را ترک کنند و متجاوزان به زنان و کودکان را عفو کنند. این رژیم ویروس کرونا را بهانه کرد و متجاوزان را آزاد نمود".

زنان کورد منبع امید برای زنان و نیروهای آزادیخواه در جهان هستند

بسی ارزنجان به افزایش مقاومت در همه‌ی عرصه‌ها اشاره کرد و گفت:" مقاومتی که با ساکینه جانسیز در باکور کوردستان آغاز شد، ادامه دارد. در سطح جهان زنان بسیار فعال و سیاسی زنان کورد هستند. زنان کورد با سازمانهایشان و نیروهای گریلا دستاوردهای بسیاری بدست آوردند و به سرچشمه‌ی امید برای همه‌ی زنان و نیروهای آزادیخواه در جهان تبدیل شدند. علت آنکه دولت ترکیه تا این حد به زنان حمله می‌کند، مقاومت موفق زنان کورد است. "

" روش‌های دفاع از خود را نشان می‌دهد"

بسی ارزنجان عضو شورای اجرایی ک.ژ.ک به اهمیت روشهای خوددفاعی اشاره کرده و گفت:" به همه‌ی ارزشها و آزادیمان حمله می‌شود. این هم در حالیست که مبارزات علیه فاشیسم حق مشروع ماست. می‌خواهیم در این شرایط دستاوردهایمان را حفظ کنیم. آنهایی که نتوانند از خود دفاع کنند مجبور به تسلیم خواهند شد."

"هدف ما ایجاد کنفدرالیسم دمکراتیک زنان جهان است"

بسی ارزنجان عضو شورای اجرایی جوامع زنان کوردستان در مورد بخشهای مهم مبارزات در سال ۲۰۲۱ گفت:"دستاوردهایمان را حفظ کرده و آنها را افزایش می‌دهیم. این هم با سازماندهی قدرتمند زنان جهان انجام می شود. در قبال ایجاد کنفدرالیسم دمکراتیک زنان جهان، مبارزاتمان ادامه خواهند یافت. ما به عنوان زنان کورد در همه‌ی عرصه‌های مبارزات، زندگی نوینی را ایجاد خواهیم کرد. هم زمان با اینها هم علیه فاشیسم ترکیه، با اراده‌ای محکم مبارزه می‌کنیم."