برگزاری جشن نوروز در ارمنستان

در مناطق اکتمبریا و الگزی ارمنستان، جشن نوروز برگزار شد.

نوروز در منطقه الگزی در روستای دریک و در منطقه اکتمبریا در روستای آراکس جشن گرفته شد.

مردم دور آتش نوروز شادی و رقص کردند و شعارهای "زندەباد رهبر آپو" و "سلام بر نوروز" را سردادند.

همچنین نوروز را به رهبر خلق کورد؛ عبدالله اوجالان و گریلاها تبریک گفتند.