برگزاری جشن نوروز در هلسینکی فنلاند

در هلسینکی پایتخت فنلاند با شور و شوق فراوان مراسم نوروز برگزار گردید.

در هلسینکی پایتخت فنلاند؛ مردم با اشتیاق فراوان مراسم نوروز امسال را برگزار کردند.

این مراسم توسط مرکز جامعه دموکراتیک کورد(ن.ج.د.ک) تدارک یافته بود و هریک از هنرمندان؛ سیمار، شیدا قوامی و دلو دوغان در آن شرکت داشتند.
در این مراسم که دیشب برگزار شد پیام احزاب و جریانات سیاسی کورد نیز قرائت شد.
اعضای حزب و جریانات سیاسی چپ فنلاند نیز در این مراسم شرکت داشتند و ضمن درود به مبارزین آزادی خلق کورد، جشن نوروز را به همه مردم کورد تبریک گفتند.
این مراسم با شادی فراوان تا آخر شب ادامه یافت.

https://halvori.org/articles/edit?id=65713#