برگزاری تجمعی برای ناگهان آکارسل در مقابل نهاد سازمان ملل در قامشلو

در تجمعی در مقابل مؤسسه سازمان ملل در قامشلو که برای ناگهان آکارسل که یک سال پیش در سلیمانیه به قتل رسید برگزار گردید، نامه‌ای به امضای بیش از ۳۰۰ نفر از نقاط مختلف جهان قرائت شد.

اعضای آکادمی ژنئولوژی شمال و شرق سوریه و سازمان‌های زنان در مقابل ساختمان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در قامشلو تجمع کردند و از جامعه جهانی خواستند که مسئولیت‌شان را انجام دهند.

در این بیانیه یادآور شده است که هیچ پرونده‌ای در خصوص قتل ناگهان آکارسل، عضو مرکز تحقیقات ژنئولوژی و سردبیر مجله ژنئولوژی که در مقابل خانه‌اش در سلیمانیه ترور شد، تشکیل نشده است.

در این مراسم نامه‌ای با امضای ۳۱۲ زن در سطح بین‌المللی، قرائت شد. در این نامه از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل خواسته شده است تا از ارتکاب جنایات دولت ترکیه در کمال مصونیت کامل جلوگیری کنند.

در این نامه با توجه به قتل‌عام‌های انجام شده توسط دولت ترکیه به ویژه در باشور کوردستان و شمال و شرق سوریه آمده است: ما معتقدیم که اگر افرادی که مرتکب این جنایات شده‌اند پاسخگو باشند و نیروهای پشت سر این افراد مورد بازجویی قرار گیرند، گام مهمی برای عدالت‌خواهی برای قربانیان قتل‌عام‌های دیگر خواهد بود. اگر قتل‌های سیاسی بدون مجازات نمانند و مرتکبان این جنایات و کسانی که پشت آن هستند فاش شوند، از جنایات علیه بشریت در آینده جلوگیری خواهد شد.